Ajut SGAE a l'habitatge
El suport per afrontar el pagament d'una fiança o d'un deute de fins a tres mensualitats

Des de l'experiència del treball realitzat a l'Àrea Social i Assistencial, i el coneixement de les dificultats de molts autors per  accedir o mantenir la seva llar, la SGAE i la seva Fundació posen a disposició dels socis el programa  Ajut SGAE a l'habitatge. 

Una línia de suport econòmic que respon a les dificultats que afronten els creadors per accedir a l'habitatge, per la inestabilitat laboral, la irregularitat en els ingressos o la  manca d'un contracte de treball o d'una nòmina estable.

L'ajut ofereix fins a 3.000€, en els casos de fiança, o fins a tres mensualitats en els casos d'impagament de les quotes de lloguer o hipoteca. Poden acollir-s'hi els autors musicals, audiovisuals o d'arts escèniques que compleixin els requisits establerts a les normes. 

L'Ajut SGAE a l'habitatge pot sol·licitar-se online o por correu postal. Descarrega, emplena i envia la teva sol·licitud   a SGAE, Departament de Socis, Àrea Social i Assistencial, passeig de Colom, 6, de Barcelona, o al carrer Fernando VI, 4, 28004 de Madrid. 

Per a qualsevol dubte o per a  més informació, posa't en contacte amb nosaltres per correu electrònic: cgirbau@fundacionsgae.org 

Programes de l'Àrea Social i Assistencial al web SGAE