Tercera convocatòria de les Beques Fundació SGAE - Eòlia 09/jul/2019
Per a alumnes dels estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció Escènica de l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia

La presentació de sol·licituds és fins el 6 de setembre 2019

La Fundació SGAE i l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) Eòlia posen en marxa, mitjançant un conveni de col·laboració, la tercera convocatòria de les Beques Fundació SGAE – Eòlia per als alumnes dels estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció Escènica del curs 2019-2020.

Els alumnes poden optar a:

- Una beca de 1.600€ per a un alumne d'ESAD de 1r curs de l'especialitat de Dramatúrgia i Direcció escènica.

- Set beques de 1.200€ per a alumnes d'ESAD de 2n, 3r i 4t curs de l'especialitat de Dramatúrgia i Direcció escènica.

La presentació de sol·licituds a les beques s’ha de fer efectiva, mitjançant registre a la secretaria acadèmica d’Eòlia (c/ de Casp, 82, baixos, de Barcelona), de l’1 de juliol al 6 de setembre 2019.

Les sol·licituds les avaluarà un comitè de selecció i, una vegada feta la preselecció, es convocarà als aspirants a les Beques Fundació SGAE a una entrevista personal.

La resolució final es comunicarà a les persones que hagin obtingut la beca, via correu electrònic, el 27 de setembre de 2019.

Descarrega’t el full de sol·licitud de les Beques Fundació SGAE www.eolia.cat

Descarrega’t les bases www.eolia.cat