Els socis de la SGAE rebutgen els comptes i la gestió de 2017

Els socis de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) no han aprovat la gestió ni els comptes corresponents a l'exercici econòmic de l’any 2017, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat que s'ha celebrat a Madrid.

A l’igual que a les Preassemblees Territorials que van tenir lloc la setmana passada, s'ha sotmès a la votació dels socis els comptes anuals corresponents a l’any passat, l'Informe de Gestió i de Responsabilitat Social Corporativa i una modificació dels Estatuts de la SGAE. Així mateix, s’ha presentat la Memòria d'Activitats de la Fundació SGAE 2017.

En relació als comptes de l'entitat, d'un total de 25.581 vots, 9.735 (38,06%) han estat a favor, 14.559 en contra (56,91%) i 1.287 s'han abstingut (5,03%). L'Informe de gestió tampoc ha estat aprovat. S'han emès 26.140 vots, dels quals 9.059 han estat a favor (34,66%), 16.133 en contra (61,72%), i 948 abstencions (3,63%).

Rebuig a la modificació dels estatuts

Els socis de la SGAE no han aprovat la modificació d'Estatuts proposada per la Junta Directiva de l'entitat. D'un total de 24.683 vots, 7.770 (31,48%) han estat a favor, 16.442 en contra (66,61%) i 471 s'han abstingut (1,91%).

La reforma estava motivada pels canvis introduïts a la Llei de propietat intel·lectual, derivats del Reial Decret-Llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.