La Junta Directiva de la SGAE aprova la reforma dels Estatuts

La Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha aprovat la reforma del Estatuts, els quals s’hauran de ratificar en Assemblea General el proper 27 de desembre.

Els canvis introduïts són necessaris per adaptar-se a la nova Llei de Propietat Intel·lectual.

Igualment, la Junta Directiva va aprovar les normes de repartiment d’acord amb el què marca la Llei de Propietat Intel·lectual i que s’hauran d’avalar per part de l'Assemblea General.