La victòria del sí amb el 58% dels vots resulta insuficient per aprovar la reforma dels Estatuts de la SGAE 28/des/2018
El suport a la normativa requeria una majoria de 2/3 de l’Assemblea General extraordinària

Els socis ratifiquen la normativa de repartiment de drets segons el que s’estableix a la Llei de propietat intel·lectual

Vegeu imatges a www.flickr.com​

La reforma dels Estatuts de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) no va tirar endavant a l’Assemblea General extraordinària de l’entitat que es va celebrar ahir a Madrid, malgrat haver obtingut una majoria de vots afirmatius. D’un total de 22.536 vots, 13.074 (58,1%) van ser a favor, 9.220 en contra (40,9%) i hi va haver 242 abstencions (1%). Aquests resultats no van ser suficients, ja que es requeria una majoria de 2/3 de l’Assemblea. La reforma era necessària per adaptar l’entitat de gestió a la Llei de propietat intel·lectual i a la Directiva europea. La SGAE traslladarà els resultats al Ministeri de Cultura.

En l’anterior Assemblea, celebrada el passat mes de juny, la reforma dels Estatuts presentada aleshores va rebre un 66,6% de vots negatius i un suport del 31,4%.

Tal com va passar a les preassemblees territorials durant la setmana passada, també es va sotmetre a l’aprovació dels socis per majoria simple la normativa de repartiment de drets de l’entitat d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual i el repartiment de drets d’execució del mes de desembre.
Les normes de repartiment de drets van ser aprovades per l’Assemblea. D’un total de 21.962 vots, 12.022 (54,7%) van ser a favor, 9.755 en contra (44,4%) i hi va haver 185 abstencions (0,8%). 

Repartiment de desembre

En relació amb el repartiment de drets d’execució del mes de desembre, l’Assemblea no el va ratificar. D’un total de 21.823 vots, 9.870 (45,2%) van ser a favor, 11.617 en contra (53,2%) i hi va haver 336 abstencions (1,5%). 

Els canvis en els Estatuts

Les modificacions introduïdes en els Estatuts per tal d’adaptar-los a la normativa vigent suposaven una major exigència de transparència, reforçaven la supervisió a través de nous mecanismes de control i atorgaven majors poders i competències a l’Assemblea General. En qualsevol cas, es tractava estrictament dels canvis exigits per la nova legislació.

Amb la reforma estatutària, l’Assemblea General ampliava notablement el seu poder de decisió en temes clau. Entre les seves noves funcions, figurava la ratificació de la política i el reglament de repartiment, l’aprovació de la compravenda d’immobles i l’elecció dels membres de la Comissió de Supervisió (òrgan de nova creació). De forma paral·lela, el president de la Junta Directiva perdia poder executiu.

En termes de transparència, els nous Estatuts obligaven la Junta Directiva a elaborar un informe anual de transparència, que havia de ser ratificat per l’Assemblea General.