La SGAE es compromet davant el Ministeri de Cultura a aplicar directament la Directiva Europea i la LPI, sense la intermediació dels Estatuts

L'entitat de gestió proposa adoptar aquesta mesura per adaptar-se a la legalitat vigent, després de la no aprovació de la reforma estatutària pels socis a l'Assemblea General

La Societat d'Autors mostra, en les al·legacions enviades al Ministeri, la ferma voluntat de canviar el reglament per implementar el vot electrònic en les eleccions, a més d'aplicar el repartiment dels drets de 2018 conforme al que dictin els tribunals de justícia i la legalitat vigent

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha presentat aquesta setmana al registre del Ministeri de Cultura un escrit d'al·legacions, en resposta a la prevenció que amenaça amb la intervenció de l'entitat, en el qual expressa el seu ferm compromís d'adaptació a la legalitat vigent. Per això proposa una actuació en els tres punts en els quals basa la seva prevenció el Ministeri de Cultura.

En primer lloc, proposa l'aplicació directa de la Directiva de la Unió Europea i el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), sense la intermediació dels Estatuts, per adequar l'entitat a la legalitat, una vegada que l'Assemblea General de socis no ha aprovat la reforma dels Estatuts presentada per la Junta Directiva. En segon lloc, la modificació del reglament per incloure el vot electrònic en els procediments electorals. I, finalment, la submissió al que dictin els tribunals de justícia respecte al repartiment de drets de 2018.

En virtut d'aquest triple compromís, la SGAE ha sol·licitat al Ministeri de Cultura l'arxiu de l'expedient de prevenció iniciat el passat 27 de setembre de 2018. De forma paral·lela, l'entitat de gestió es compromet a retirar el recurs contenciós administratiu presentat contra la citada prevenció.

Com a alternativa a la no aprovació de la reforma estatutària per la majoria de 2/3 requerida, la SGAE explica que, «l'única sortida que resulta possible, és aplicar directament, sense la intermediació dels Estatuts, el que estableixen tant el text refós de la LPI com la Directiva de la UE 2014/26». En l’escrit, la SGAE subratlla que presentarà un informe sobre el mètode i terminis per a l'aplicació directa de la Directiva. A més, manifesta la seva intenció de tornar a presentar dins «d’un temps prudencial» un nou projecte de reforma dels Estatuts.

No obstant això, l'entitat assenyala que «la Junta Directiva no té cap responsabilitat sobre la decisió de l'Assemblea». En aquest sentit, entén que «ha impulsat la modificació dels Estatuts fins on arriba la seva competència».

Respecte a la sol·licitud d'implantació del vot electrònic per als processos electorals, l'entitat avança al Ministeri que procedirà a realitzar els desenvolupaments reglamentaris que permetin que, en el futur, els procediments electorals contemplin aquesta modalitat de sufragi.

Així mateix, la SGAE exposa que l'actual Junta Directiva va ser escollida legítimament conforme als Estatuts anteriors, encara vigents a la data de convocatòria de les eleccions. Per tant, «des d'un punt de vista jurídic, aquest procés és absolutament irreprotxable».

Quant al repartiment de drets, referits a l'ús del repertori a la televisió l’any 2018, recorda que està sotmesa al que dictin els tribunals de justícia, ja que s'ha produït una decisió d'un jutjat, pendent d'un eventual recurs d'apel·lació. Al marge d'aquest repartiment, l'Assemblea General del passat 27 de desembre va aprovar l'adaptació de les normes de repartiment a la futura Llei de propietat intel·lectual.