Estrena d’Elías abre camino, un documental fet per interns de Brians 2 i impulsat per la Fundació SGAE i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
El curtmetratge s'ha creat dins del Taller de Cinema que el director i publicista Ramón Costafreda va impartir al centre penitenciari

L'estrena serà el dijous 13 de juny, a les 17.30 hores, a la seu de la SGAE a Catalunya

La seu de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) a Catalunya (passeig de Colom, 6, de Barcelona) acull, el dijous 13 de juny, a les 17.30 hores, l'estrena del curtmetratge documental Elías abre camino, una creació col·lectiva d'interns del Centre Penitenciari Brians 2 impulsada per la Fundació SGAE i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El treball audiovisual s'emmarca en el conveni de col·laboració entre la SGAE i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya l'objectiu del qual és el desenvolupament de projectes i accions culturals i formatives en l'àmbit de la música, l'audiovisual i les arts escèniques a diferents centres penitenciaris de Catalunya.

El 7 de d'abril de 2018, al Centre Penitenciari Brians 2, va començar el Taller de Cinema que va impartir el director i publicista Ramón Costafreda dins del projecte Taller MirArte Audiovisual. El cinema vist com a eina d'integració, pel seu caràcter universal, en un grup divers però sincronitzat integrat per 43 alumnes, 25 dels quals van treballar en la realització del curtmetratge. El taller també va comptar amb la col·laboració del compositor i músic Jordi Gas en la creació i gravació de la música i una cançó per al treball audiovisual.

Els alumnes del curs van crear la peça audiovisual de 26 minuts de durada, Elías abre camino, que parla de migracions, de realitat i, sobretot, de com és d'enfortidor el treball en equip. Aquest dia, alguns dels interns podran sortir de la presó en un permís especial i assistir a l'estrena acompanyats per les seves famílies.

17.30 - 18.00 hores. Presentació del projecte Taller de Cinema al Centre Penitenciari Brians 2.

18.00 - 18.30 hores. Projecció del curtmetratge Elías abre camino.

18.30 - 19.30 hores. Col·loqui amb els autors i actors del documental, el director i publicista Ramón Costafreda, el compositor de la banda sonora Jordi Gas,  i els realitzadors per conèixer els detalls del procés creatiu.

Desenvolupament de projectes i accions culturals i formatives

Per dur a terme els projectes i les accions, —recollides en el conveni de col·laboració signat entre la SGAE i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya—, els quals s'adrecen a la població interna dels Serveis Penitenciaris per facilitar-ne la inclusió social, la SGAE, mitjançant la Fundació SGAE, compta amb la participació de socis i sòcies de l'entitat inscrits en el programa de voluntariat de l'Àrea Social i Assistencial de l'entitat de gestió. Els associats duen a terme sessions formatives i altres activitats relacionades amb les arts que gestiona la SGAE.  

La durada, horaris i naturalesa concreta de la participació dels socis de la SGAE en els projectes es defineixen en cada cas, segons el perfil dels socis i les necessitats de l'activitat en qüestió. Des de l'any 2017, es duen a terme diverses activitats als centres de Can Brians 1, Can Brians 2, Quatre Camins, Lledoners, Ponent, Joves i Puig de les Basses. L'èxit de la iniciativa, valorada per ambdues institucions, es materialitza en el resultat dels tallers com el que aquest dia es presenta i que compta amb la participació dels interns.

Molts autors de la SGAE s'han implicat, durant molts anys, en projectes culturals i artístics desenvolupats als centres penitenciaris i que han conformat un marc estable de treball en el qual compositors, lletristes, dramaturgs, coreògrafs, guionistes i/o directors de cinema han treballat projectes de curta, mitja o llarga durada als diferents centres penitenciaris de Catalunya: des d'un concert fins a la composició de noves cançons, creació d'obres de teatre, o gravació i realització de curtmetratges i documentals amb els interns.

Àrea Social i Assistencial de la SGAE

La SGAE compta amb una Àrea Social i Assistencial la qual té com a objectius contribuir al benestar dels associats de l'entitat mitjançant ajudes i suport personal davant de situacions de risc; així com generar espais de desenvolupament solidari, creatiu i cultural, en relació directa amb la ciutadania i amb altres entitats públiques o privades. La relació d'ajut als socis es basa en els principis de confidencialitat, confiança mútua i sinceritat entre les parts.

Entre els serveis que ofereix aquesta Àrea hi ha la informació i orientació en situacions de necessitat; la intervenció social en casos crònics i/o més greus; la orientació, valoració i, si escau, derivació a l'Administració o a l'entitat més adient per a la millora de les condicions de vida dels socis de la SGAE; l'acompanyament, orientació i seguiment en els processos d'integració social, i la coordinació amb altres entitats o administracions per a la resolució dels casos.

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, és l'encarregat de definir l'orientació de l'execució penal a Catalunya i d'implantar les propostes, plans i programes per dur a terme aquesta execució. Catalunya té transferides —des de l'1 de gener de 1984— les competències en matèria de serveis penitenciaris i, per tant, coordina i supervisa la implantació de polítiques en aquest àmbit.

Sobre la SGAE

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) és una entitat privada dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual del seus més de 124.000 socis directes (autors, editors i hereus). La missió fonamental de la SGAE és la protecció i representació dels drets dels socis per la utilització de les seves obres (comunicació pública, reproducció, distribució, transformació i còpia privada), així com la gestió de llicències entre els clients.

 ​​