El proper 15 d’octubre, l’Assemblea General de la SGAE votarà els nous Estatuts de l’entitat
La Junta Directiva ha aprovat el nomenament de Juan Carlos Angaramo com a nou director general de la SGAE

La Junta Directiva de l’entitat ha acordat en la seva reunió d’avui la convocatòria d’una nova Assemblea General Extraordinària el proper 15 d’octubre, en què se sotmetrà a votació dels socis una proposta d’Estatuts de la societat per adaptar la SGAE a la nova Llei de propietat intel·lectual. La nova redacció, en la qual es troba immers el Grup de Treball d’Estatuts i Reglament de l’entitat, buscarà el màxim consens intern, compatible amb els estàndards més exigents en matèria de transparència i supervisió.

L’Assemblea, que inicialment s’havia de celebrar el 3 d’octubre, s’ha traslladat al dia 15 d’octubre per fer-la compatible amb l’agenda institucional de l’entitat. Aquesta Assemblea succeeix la celebrada el passat mes de juny, en la qual el 62,8% dels socis va votar a favor de la reforma estatutària, només 3 punts per sota del 66,6% necessari per a la seva ratificació.

L’aprovació dels Estatus per part de l’Assemblea General completarà la gran reforma de la SGAE duta a terme sota la presidència de Pilar Jurado aquests darrers sis mesos, en què la Junta Directiva ha assumit el dictamen de la Comissió Deontològica i ha aprovat els reglaments del vot electrònic i de la Comissió de Supervisió, òrgan de nova creació que té per objectiu el control permanent i independent dels òrgans de govern.

Juan Carlos Angaramo, nou director general de la SGAE

Així mateix, la Junta Directiva de l’entitat ha aprovat el nomenament de Juan Carlos Angaramo, expert en gestió col·lectiva de drets d’autor a l’Estat espanyol i Llatinoamèrica, com a nou director general de la SGAE.

Amb un acreditat perfil tècnic, el nou director general ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el sector de les entitats de gestió col·lectiva, tant a l’Estat espanyol com a Llatinoamèrica. El nou director general acumula un profund coneixement de la SGAE, entitat on ha exercit els càrrecs de director del Departament de Gestió Internacional (2003-2012) i de delegat general a l’Amèrica Llatina (1990-2003).

Amb una gran experiència en totes les disciplines de la gestió col·lectiva (arts escèniques, audiovisuals i música), va començar la seva carrera a ARGENTORES, societat argentina degana a Iberoamèrica. Com a consultor independent, ha assessorat en el seu procés de transformació i reestructuració algunes de les entitats de gestió més destacades de Llatinoamèrica: la societat xilena SCD, la peruana APDAYC i la uruguaiana AGDU, entre altres.

Juan Carlos Angaramo substitueix en el càrrec Miguel Ángel Recio, que abandona l’entitat d’acord mutu per emprendre nous reptes professionals. La SGAE li agraeix l’esforç dut a terme des del seu nomenament, el 15 de març de 2019, període en el qual la societat ha iniciat un procés d’adaptació de les seves normatives i procediments al nou marc legal vigent.

El nomenament del nou director general és un pas més en la profunda transformació de la SGAE impulsada per la presidenta Pilar Jurado, orientada a assolir amb èxit els reptes socials i tecnològics de l’entitat, a banda de la millora dels procediments interns de gestió, amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i la transparència.