Convocatòria per a l’enregistrament gratuït de música amb l’Instituto RTVE
L’Instituto de RTVE seleccionarà dotze bandes emergents amb les quals enregistrarà vuit concerts i quatre treballs en estudi.

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE), en virtut d’un conveni subscrit amb l’Instituto de RTVE, ofereix a dotze bandes emergents l’oportunitat que el seu projecte musical sigui enregistrat en concert o àudio multipistes per l’Instituto de RTVE. Es farà de manera totalment gratuïta i en alta qualitat per tal que aquest material els pugui servir com a carta de presentació i activitat promocional.

I. Requisits

Poden accedir a aquesta convocatòria tots els socis autors de la SGAE que tinguin com a mínim un any d’antiguitat a l’Entitat i que compleixin els requisits següents:

- Que siguin membres d’una banda o agrupació integrada per quatre components o més.
- Que aquesta formació tingui un màxim de dos projectes artístics en el mercat de la música.
- Que puguin presentar un mínim de vuit temes nous i/o inèdits d’autoria seva, amb una durada aproximada de quatre minuts per tema, de tot tipus d’estils (rock, jazz, pop, música simfònica, llatí, flamenc, rap, trap, reggaeton, etc.).
- Que en aquest treball s’hi inclogui bateria de percussió i almenys tres altres instruments més.

II. Presentació de la sol·licitud

Els interessats podran adreçar les seves sol·licituds a la SGAE fins al 31 de desembre de 2019. A aquest efecte, hauran d’enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça socios@sgae.es, indicant-hi a l’assumpte «Convocatòria enregistraments Instituto RTVE». En aquest missatge, caldrà fer-hi constar:

- Nom complet, codi de soci de la SGAE i núm. de document identificatiu (DNI, NIE o passaport).
- Nombre i nom complet dels integrants del grup, i instruments participants.
- Còpia escanejada del DNI/NIE/passaport del soci sol·licitant.
- Arxiu digital, Wetransfer o enllaç a YouTube dels temes musicals, com a prova de la feina que es vol enregistrar.

III. Criteris d’avaluació dels projectes

- Que el projecte presentat reuneixi tots els requisits i totes les condicions que s’estableixen en aquestes bases. 
- Viabilitat, originalitat i qualitat artística del projecte musical.

IV. A tenir en compte

- Els enregistraments els faran els grups d’estudiants que assigni l’Instituto RTVE i, per regla general, tindran lloc els dilluns de 9.30 a 14.30 h a les instal·lacions de l’Instituto (crta. Dehesa de la Villa, 14. 28040 Madrid).
- Els instruments, el transport, la manutenció, l’allotjament i altres despeses en què es pugui incórrer per a l’enregistrament de les propostes artístiques seran a càrrec dels grups seleccionats.

V. Procediment i resolució de les sol·licituds

- L’Instituto RTVE s’encarregarà d’estudiar i avaluar totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s’indiquen en aquestes bases.
- L’Instituto RTVE seleccionarà dotze agrupacions. S’enregistraran vuit concerts i es faran quatre enregistraments en estudi. 

Cada concert s’enregistrarà un dilluns dels mesos de gener i febrer, i els productes que en resultin seran el concert com a programa musical de televisió i el multipistes de l’enregistrament sonor.

Els enregistraments en estudi tindran les característiques següents:

- Dos dies d’enregistrament (9.30-14.30) i un dia de mescla, també al matí. 
- El producte serà un tema musical en versió mescla i també en multipistes.

Es farà lliurament a les bandes dels materials que resultin tant dels concerts com dels enregistraments en estudi.

La resolució de l’Instituto RTVE es comunicarà a tots els interessats per correu electrònic.