SGAE Actua 2020
La iniciativa ofereix contractació laboral i alta a la Seguretat Social per a socis autors musicals, audiovisuals o de les arts escèniques sense ocupació

L'Àrea Social i Assistencial de la SGAE i la seva Fundació convoquen la cinquena edició de SGAE Actua, un programa d'ajudes a la contractació laboral amb alta a la Seguretat Social, de fins a tres mesos, per als autors musicals, audiovisuals o de les arts escèniques que estiguin desocupats i reuneixin els requisits que estableixen les bases.

Atès els acords i convenis que la SGAE ha signat amb ONG, associacions, entitats socials i institucions penitenciàries, SGAE Actua impulsa la carrera professional dels nostres socis en programacions culturals de tots de tots els gèneres –música, audiovisuals, teatre o dansa– i de diversos formats.

La convocatòria de SGAE Actua està oberta tot l’any i s’adreça a:

- Socis o sòcies en situació d’atur.
- Autors o autores que acreditin uns ingressos anuals iguals o inferiors al doble de l’IPREM 2020 (6.454,03 €).
- Que l’autor o autora presenti un projecte de l’activitat.

Les sol·licituds es poden enviar per correu electrònic a sgaesocial@sgae.es o per correu postal a la SGAE - Departament de Socis – Àrea Social i Assistencial. Passeig de Colom, 6. 08002 Barcelona o a c/ Fernando VI, 4. 28004 Madrid.

Bases (PDF)

Sol·licitud (PDF)