Presentació de les dades de Catalunya de l’Informe sobre las artes escénicas, su financiación y situación laboral en el sector de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya

Dijous 13 de febrer
19.00 hores
Sala Mompou. SGAE Catalunya 
Passeig de Colom, 6. Barcelona
Entrada gratuïta. Imprescindible confirmació al 636 13 67 41 o a actividades@academiaae.es

L’Observatori de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya presenta, aquest dia, les dades de Catalunya de l’Informe sobre las artes escénicas, su financiación y situación laboral en el sector, de l’any 2018, a Espanya. L’acte comptarà amb la participació de Jesús Cimarro, president de l’Acadèmia; Isabel Vidal, presidenta de l’Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya; Robert Muro i Pedro A. García, membres de l’Observartori de l’Acadèmia, i Xavier Marcè, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

L'estudi conté els resultats d'una enquesta realitzada en les quatre llengües oficials de l'Estat, en la qual van participar-hi més de mil professionals de tot el país gràcies a la col·laboració d'organitzacions professionals, sindicals i empresarials. Catalunya està representada amb un 25% del total, a través de 274 respostes obtingudes dels professionals catalans del sector.

L'Informe sobre la situación de las artes escénicas en España, su financiación y situación laboral és el primer estudi sobre la situació del sector escènic, en tots els seus àmbits, que presenta l'Observatori de l'Acadèmia.

Més informació