Ja es coneixen els deu integrants del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya
A més, del Consell, Catalunya també compta amb representació a la Junta Directiva i a la Comissió de Supervisió

Els deu membres escollits han de triar qui serà el president o la presidenta del Consell i definir els objectius, prioritats i àmbits d’actuació

Per primera vegada, tots els socis i les sòcies de la SGAE han votat en unes eleccions en les quals s’ha pogut exercir el vot electrònic

Ahir van tenir lloc les eleccions de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) a la Junta Directiva, la Comissió de Supervisió i als Consells Territorials, entre els quals hi ha el de Catalunya. Els socis autors i editors i les sòcies autores i editores residents a Catalunya van decidir qui són els actuals 10 representants al Consell Territorial català:

Col·legi de Petit Dret (Música):

 

  • Eduard Iniesta Torres
  • Joaquim Antoni Sunyer Llop (Max Sunyer)
  • Ignasi Tarrés Garcia (Natxo Tarrés)
  • Giulia Valle

 

Col·legi de Gran Dret (Arts escèniques)

 

  • Ezequiel Guillem Cófreces (Saki Guillem)
  • Joan Vives Sanfeliu

 

Col·legi de l’Audiovisual:

 

  • Enric Gomà Ribas
  • Carmen Fernández Villalba

 

Col·legi d’Editors:

 

  • Kasba Music S. L. (Representant: Jesús María Sahun Castet)
  • Mass Edicions Musicals S. L. U. (Representant: Sabine Maria Eduard Huygaerts)

 

Ara, els deu membres electes s’han de reunir per escollir, en primer lloc, qui serà el president o la presidenta del Consell i, a continuació, començaran a definir els seus objectius, prioritats i àmbits d’actuació, com ara incrementar la participació del col·lectiu autoral i editorial català.

A més del Consell, Catalunya també compta amb representació a la Junta Directiva i a la Comissió de Supervisió. Així, Sabino Méndez és membre del Col·legi de Petit Dret (música) de la nova Junta; Sílvia Quer Sabaté ho és de l’Audiovisual, i Konga Music, S. L. (representada per Teresa Carbonell Heras) de l’Editorial. Joan Albert Amargós Altisent ha estat escollit membre de la Comissió de Supervisió, òrgan de nova creació.

Què són els Consells i quina feina fan

Els Consells Territorials es van crear l’any 2012 amb la intenció d’apropar l’entitat als socis i les sòcies dels diversos territoris. Entre els objectius dels Consells hi ha canalitzar les inquietuds i les demandes dels associats, tirar endavant iniciatives en defensa dels seus interessos i promoure’n el repertori.

La Fundació SGAE assigna un fons anual a cada seu de la SGAE, el qual varia d’un any a un altre i depèn dels ingressos per drets d’autor de cada àmbit territorial. Els Consells s’encarreguen de repartir aquests fons territorials en activitats culturals, formatives, de responsabilitat social i de promoció de l’entitat.

En les sessions de treball del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya s’han decidit i dut a terme iniciatives per acostar l’entitat als socis i viceversa; fer més present la SGAE arreu del territori; canalitzar els ajuts econòmics i cedir espais de la seu de la SGAE a Catalunya a propostes de socis, sòcies, entitats i institucions culturals, les quals el Consell ha estudiat i valorat a fons per assegurar-ne la màxima efectivitat i rendiment.

El darrer Consell Territorial de la SGAE a Catalunya estava format per: Lluís Arcarazo (guionista), Xavier Capellas (compositor), Àlex Eslava (editor), Piti Español (guionista), Saki Guillem (compositor), Eduard Iniesta (compositor), Max Sunyer (compositor) i Natxo Tarrés (compositor). Xavier Capellas n’era el president.

A la Memòria 2019 d’activitats i comunicació de la SGAE i la Fundació SGAE a Catalunya, pots llegir els darrers projectes organitzats o en els quals ha col·laborat el Consell de la SGAE en Catalunya.

Memòria 2019 d’activitats i comunicació de la SGAE i la Fundació SGAE a Catalunya: #pdf