Assemblea General Extraordinària el 30 de novembre
Els socis votaran la ratificació dels 5 membres externs de la Comissió de Supervisió, els canvis estatutaris que requereix el Ministeri de Cultura i les darreres modificacions reglamentàries de la CISAC

Serà telemàtica (no presencial) i tots els associats poden votar a través del vot electrònic

La Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) va acordar, en una reunió d'ahir dijous, 12 de novembre, la convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària. Serà el proper 30 de novembre i se celebrarà telemàticament (no serà  presencial). Tots els socis i sòcies, 120.000 en l'actualitat, tindran dret al sufragi mitjançant el vot electrònic, ja sigui de forma anticipada o el mateix dia 30.

L'entitat sotmetrà a la voluntat dels seus socis la ratificació dels 5 membres externs de la Comissió de Supervisió; també la culminació dels canvis estatutaris requerits pel Ministeri de Cultura el passat 5 de novembre i les últimes modificacions reglamentàries de la Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC), fites necessàries per a l'actualització i completa renovació institucional de la SGAE.

La Comissió de Supervisió és un element de recent creació que totes les entitats de gestió, d'acord amb la legislació europea, han d'introduir en la seva estructura. El seu propòsit és el control dels òrgans de govern de les societats d'autor. Està formada per 5 membres interns de l'entitat i 5 membres externs, professionals de reconeguda trajectòria.

En el cas de la SGAE, els socis escollits per a la Comissió de Supervisió en les eleccions del passat 22 d'octubre són: Joan Albert Amargós i Manuel Aguilar (Col·legi de Petit Dret, música); Arturo Luna (Col·legi de l’Audiovisual); Antonio Álamo (Col·legi de Gran Dret, arts escèniques), i Alma Martínez-BOA MÚSICA EDITORIAL (Col·legi d'Editors Musicals). Els 5 membres externs proposats per a l'aprovació de l'Assemblea General Extraordinària són: Carlos Alberdi Alonso, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Isabel Fernández de Córdoba, Coco Carmona i Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi.

A més dels canvis estatutaris que requereix el Ministeri de Cultura, els socis i les sòcies valoraran la seva conformitat amb les reformes sol·licitades per la CISAC relatives a la separació de bosses, els repartiments trimestrals i els drets generats pels grans concerts. Se sotmetrà a la seva autorització, també, la possibilitat de celebració telemàtica de les reunions dels diversos òrgans de la SGAE: Assemblea General, Junta Directiva, Consell de Direcció, Consells Territorials i Comissió de Supervisió. Aquesta darrera proposta, emmarcada en el procés de transformació digital de l'entitat, ajudarà a garantir la seguretat de les persones en el context sanitari actual.

La Junta Directiva ja ha aprovat aquestes mesures, adreçades a completar l'adaptació de la SGAE a les normes i estàndards de la gestió col·lectiva en els marcs legals espanyol i europeu. Seran els 120.000 socis i sòcies de l'entitat els qui considerin la seva ratificació el pròxim 30 de novembre a l'Assemblea General Extraordinària.