L’estudi Prima-CoV assoleix el seu objectiu principal en no associar-se l’assistència a un concert amb la presència d’infeccions per SARS-CoV-2
Cap dels participants en l’assaig clínic organitzat per Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses es va infectar de coronavirus

Segons els investigadors, aquests resultats demostren la utilitat de les mesures de seguretat implementades, que inclouen el cribratge amb test d’antígens abans de l’assistència a l’ acte

Primavera Sound, la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona fem públics els resultats de l’estudi Prima-CoV amb la satisfacció d’haver dut a terme un assaig clínic rigorós que pot ser de gran utilitat per a la futura celebració d’actes en recintes interiors: cap de les persones que van participar en l’acte de la Sala Apolo el 12 de desembre (un concert sense distància de seguretat i amb un cribratge previ amb test d’antígens) es va infectar de coronavirus.

A més d’agrair el compromís que van mostrar totes les persones que van participar en aquest estudi i d’estar orgullosos de l’esforç de tot el personal que va treballar per dur-lo a terme, volem donar les gràcies a tots els col·laboradors de la iniciativa Back on Track, sense els quals aquest estudi no hauria estat possible (Last Tour, Live Nation, Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, Jägermeister, SGAE, Madness Live, Palau Sant Jordi (BSM), Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller de Músics i Fundació Banc Sabadell), i volem agrair també el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a través de l’ICUB i l’ICEC.

Aquests són els detalls de l’estudi Prima-CoV:

L’estudi Prima-CoV és un assaig clínic aleatoritzat de disseny obert que avalua la hipòtesi que l’assistència a un concert amb música en viu que es dugui a terme en condicions de seguretat no s’associa amb un increment d’infeccions per SARS-CoV-2. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica i Investigació Clínica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

L’actuació va tenir lloc el 12 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Tots els participants de l’estudi van signar un consentiment informat, tenien edats compreses entre els 18 i els 59 anys, no patien malalties de base, no convivien amb persones grans al seu domicili i no havien estat diagnosticats de COVID els darrers 14 dies. A tots se’ls va fer el mateix dia un cribratge d’antígens de SARS-CoV-2 amb frotis nasofaringi per part de personal sanitari qualificat amb resultat negatiu.

A la sala on es va dur a terme l’estudi es van implementar diverses mesures de seguretat: es va delimitar un espai exterior per a fumadors dins l’edifici, amb control estricte del nombre de persones que hi eren simultàniament; la zona de bar/consumició, amb capacitat per a 1.600 assistents, estava localitzada en una zona diferenciada i les begudes es consumien obligatòriament només en aquest espai —es van permetre begudes alcohòliques—, i es va demanar als participants que només es traguessin la mascareta mentre consumien begudes.

Es va proporcionar una mascareta homologada N95 a cada participant a l’entrada, i era obligatori dur-la posada durant tot l’experiment, però no es va demanar cap distància física durant l’estada en el concert (amb capacitat per a 900 persones), on es va permetre cantar i ballar.

Es van optimitzar la ventilació i els fluxos d’aire a les dues sales interiors i es va monitoritzar la qualitat de l’aire i la temperatura durant tot l’acte.

El concert va incloure quatre actuacions: dues sessions de DJ i dos grups d’actuació en viu, durant un total de 5 hores. El temps mitjà que els assistents van estar al concert va ser de 2 hores i 40 minuts. Els fluxos de moviment de persones dins l’edifici s’havien definit prèviament i estaven clarament marcats i delimitats, i eren controlats per personal de seguretat durant tot l’acte. A més, es van implementar mesures específiques per evitar cues en els lavabos, així com a l’entrada al concert i a la sortida.

Resultats satisfactoris

Els 1.047 participants que es van sotmetre al cribratge van tenir resultat negatiu en el test d’antígens que se’ls va fer abans del concert. Es van aleatoritzar 1:1 entre les persones que van entrar al concert (grup experimental) i les que no hi van entrar (grup de control). Tots van haver de tornar 8 dies després per sotmetre’s a una segona anàlisi virològica, en aquest cas una RT-PCR amb frotis nasofaringi per poder identificar les possibles infeccions per SARS-CoV-2. El nombre màxim d’assistents al concert permès per les autoritats sanitàries del PROCICAT va ser de 500 persones. Del total de participants que van ser aleatoritzats i van venir al control del dia 8, n’hi va haver 463 a la branca experimental i 496 a la branca de control (sense accés al concert).

A l’anàlisi final per intenció de tractament (ITT-exposats), cap dels 463 assistents del grup experimental es va infectar per SARS-CoV-2 (incidència del 0%; interval de confiança del 95%: 0% - 0,7%), mentre que a la branca de control (sense accés al concert) es van infectar 2 de 496 participants (incidència del 0,4%; interval de confiança del 95%: 0,1% - 0,8%).

Les dues persones infectades de la branca de control van ser detectades per RT-PCR i per test d’antígens. Totes dues van patir una malaltia clínicament lleu, es van reportar al sistema sanitari i se’ls va fer un qüestionari epidemiològic i un estudi de contactes.

Per tant, l’assistència a un concert de música en viu celebrat amb una sèrie de mesures de seguretat, que incloïen un test d’antígens negatiu per a SARS-CoV-2 fet el mateix dia, no es va associar amb un increment de les infeccions per COVID-19.

En un qüestionari autoadministrat, les persones que van assistir al concert van manifestar que havien gaudit de les actuacions, que s’havien comportat amb normalitat i que no s’havien sentit controlades o limitades per les mesures de control.

L’estudi ha estat dut a terme per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i Primavera Sound, que ha proporcionat el finançament i la logística de l’acte. Els investigadors agraeixen el suport no restringit per aquest finançament privat i les facilitats que en tot moment ha donat Primavera Sound per a la implementació de totes les mesures de seguretat definides abans, durant i després de l’acte en tot l’assaig clínic.

Boris Revollo (MD i PhD), un dels coinvestigadors de l’estudi, destaca que «les condicions incloses en aquest estudi són fàcilment reproduïbles i es podrien extrapolar a altres actes».

Josep M. Llibre (MD i PhD), l’altre coinvestigador del projecte, opina que «aquestes dades informen sobre el risc real de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2 en concerts amb música en viu celebrats en condicions de seguretat, que inclouen específicament el cribratge d’antígens del SARS-CoV-2 el mateix dia».

Context de l’estudi

L’assistència a concerts s’havia considerat una de les activitats de risc elevat en època de COVID-19 i, consegüentment, les autoritats sanitàries havien reduït la capacitat dels actes i, fins i tot, n’havien cancel·lat molts. Durant dècades, la indústria de la cultura i l’oci ha acumulat el coneixement necessari, la creativitat i la innovació per a la planificació i la implementació de grans activitats en festivals i concerts tant a Barcelona com arreu del món.

Els investigadors confien que aquestes dades ajudaran a la celebració de concerts segurs durant l’època de la COVID-19.

Agraïments

Tots dos autors volen expressar el seu agraïment a tots els participants per la seva implicació al llarg de tot l’estudi, incloent-hi l’altíssima adherència a la visita del dia 8. Així mateix, els autors es comprometen a remetre’n tota la informació a les autoritats sanitàries i a publicar-ne els resultats definitius en una revista biomèdica per al seu escrutini internacional.