¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Com es registra una obra dramàtica?


​Cal recordar, en primer lloc, que sota el concepte “gran dret” hi ha les obris teatrals en general, és a dir, aquelles que s’han creat bàsicament per a la comunicació pública mitjançant la representació escènica. Per tant, aquest concepte comprèn les obres dramàtiques, les dramaticomusicals (òperes, sarsueles, etc.), les coreogràfiques i les pantomímiques. Ja no és necessari que una obra “hagi estat estrenada”, és a dir, comunicada públicament mitjançant la seva representació, perquè pugui ser inscrita en el Registre de la SGAE. No és obligatori la data i el lloc d'estrena. En l’Imprès de declaració d’obra habilitat a aquest efecte, caldrà consignar-hi les dades següents:

- Títol de l’obra (si es tracta d'una adaptació d'una obra preexistent que estigui en domini públic, o d'una traducció, es farà constar igualment el títol de l’obra original. En els supòsits d’adaptació o traducció d'una obra protegida, cal aportar l’autorització per escrit del titular dels drets).

- Gènere de l’obra.

- Durada i nombre d’actes o parts de què consti.

- Identificació de l’autor o dels coautors, i atribució de percentatges de participació en els drets.

- Lloc i data de la declaració i signatura de tots els titulars de drets en l'obra.

La declaració d'autoria s’haurà d'acompanyar del llibret de l’obra (o de l’adaptació o traducció), i, en el cas que inclogui fons musicals, cal detallar-ne els títols, la durada i els autors. Si aquestes músiques fossin preexistents, caldrà acreditar-ne l’autorització corresponent per utilitzar-la.​