¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què s’entén per una companyia d’aficionats?


​S'entendrà per companyia d'aficionats aquella en què els membres o components no percebin contraprestació econòmica per la posada en escena de les obres o que, si en reben, sigui per cobrir-ne les despeses mínimes com el transport, el vestuari, la manutenció, etc., i que no estiguin vinculats per relacions de caràcter laboral amb el grup o que actuïn habitualment sense cobrar un preu d'entrada (taquilla), i que tinguin com a finalitat principal la difusió del teatre en cercles no comercials.​