¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Quin és el procediment d’autorització per fer una versió / adaptació d'una obra teatral, dramaticomusical o coreogràfica?


​L'autor ha d'autoritzar la versió que es pretengui realitzar, i sempre abans de la seva primera representació. En el cas que l'adaptador sol·liciti un percentatge sobre els drets d’autor que reporti aquesta adaptació, hauran d'arribar a un acord sobre aquest percentatge, la qual cosa s'haurà de documentar mitjançant la fitxa de drethavents de l’obra corresponent en els nostres serveis d’atenció als socis. L’autorització de la versió i del percentatge que sol·liciti l'adaptador es realitza a través dels nostres serveis de contractació i llicències.​

Informació necessària per tramitar l’autorització de músiques preexistents incloses en obres teatrals, dramaticomusicals i coreogràfiques.