¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Per què haig de sol·licitar una autorització per la utilització d’obres musicals en obres dramàtiques, dramaticomusicals i /o coreogràfiques? Quin cost té l'autorització? Quant costa la utilització de la música?


​La llei estableix que “sempre que es pretengui utilitzar música creada i editada per tercers, perquè aquesta música formi part d'una obra de Gran Dret, cal que se’n sol·liciti l’autorització als titulars de les obres musicals”. Generalment, les obres musicals estan registrades a la SGAE pels seus titulars: autors i editors als quals cal demanar l’autorització corresponent i, en el cas d’obres estrangeres, també es troben registrades, ja que han estat subllicenciades pels editors estrangers a editors nacionals.

La gestió de l’autorització és gratuïta i es realitza a través dels nostres serveis de llicenciament.

El preu per l'ús de les obres musicals el fixen els titulars de les obres: autors i editors. El més habitual és que els autors i editors de les músiques demanin un percentatge de la taquilla. Però també pot passar que en demanin un import determinat. Les condicions les fixen els titulars de l’obra i la SGAE trasllada al sol·licitant aquestes condicions.​