Casos particulars obra musical

Adaptació o arranjament musical

1. Si la teva obra és una adaptació o un arranjament d'una obra musical d'un altre autor, cal que disposis de l'autorització per escrit de l'autor original o dels seus hereus. Al registre d'obra musical, hi has d'incloure el percentatge assignat a l'autor original i el teu com a adaptador o arranjador.

2. Si l'obra és una adaptació o un arranjament d'una altra obra de domini públic o popular, cal que hi incloguis el títol i el nom de l'autor original o la menció «popular», segons escaigui.

3. En tots dos casos, a més de la partitura de l'arranjament o l'adaptació a registrar, cal que adjuntis la partitura de l'obra original sobre la qual has dut a terme l'arranjament i/o l'adaptació.

4. Procediment de registre d'arranjament en obres de domini públic (PDF).

Composició musical sobre un text preexistent

1. Si crees una composició musical sobre un text preexistent d'un altre autor, cal que disposis de la seva autorització per escrit, o bé de la dels seus hereus.

2. El registre ha d'incloure els percentatges de participació pactats a l'autorització del text preexistent.

3. Cal que facilitis l'imprès per a partitura i text.

Registre d'obra literària (esquetxos, monòlegs, acudits escenificats...)

1. Per poder registrar aquest tipus d'obres, cal que hagin estat estrenades en un espectacle públic, a la ràdio o a la televisió, o bé haver estat enregistrades en disc, casset, CD, vídeo, etc.

2. Has d'emplenar un imprès de registre d'obra musical independent per a cada obra, encara que formin part d'un mateix espectacle.

3. En cas que s'hagin estrenat o emès per televisió, a continuació del títol, has de fer constar el nom del canal i la data de l'estrena.

4. En el cas que hagin estat incloses en programes de televisió amb periodicitat diària, setmanal o mensual, ens hauràs de fer arribar un imprès de registre d'obra musical cada mes, amb el guió o els acudits interpretats en tots els programes del mes en qüestió.

Registre d'una obra incorporada a un missatge publicitària

1. Si la teva obra està incorporada en un anunci publicitari, cal que la registris amb l'imprès de registre d'obra musical.

2. Cal que ens facilitis el contracte amb la productora, en què s'especifiqui que, com a creador, tens reservat expressament el dret de comunicació pública de la teva obra.

3. Si l'obra no va ser creada amb aquesta finalitat, cal que aportis l'autorització de tots els titulars o els hereus de l'obra, etc.

4. Per tal que se't puguin abonar ràpidament els teus drets, ens ajudaria que ens facilitessis una còpia de la llicència d'ús de l'obra, amb el producte/campanya, agència publicitària, dates d'emissió de la campanya i àmbit territorial, i també el títol i els autors de l'obra inclosa en el missatge publicitari.

Registre d'obres de música electroacústica

Per registrar aquest tipus d'obres, de transcripció impossible en pentagrama, només cal que ens facilitis les dades que se sol·liciten a l'imprès de registre d'obra musical i el suport sonor (preferiblement CD o minidisc) que la reprodueixi de manera íntegra.

​​​

El Premi SGAE de Teatre Infantil de la Fundació SGAE ha donat suport al meu camí en el teatre per a la infància i la joventut

Itziar PascualGuanyadora del XVI Premi SGAE de Teatre Infantil 2015