Et donem accés a la cultura…

+80 milions D’OBRES AL NOSTRE REPERTORI 120.842 AUTORS I EDITORS SÓN SOCIS 1 milió DE PARTITURESI OBRES D’ARXIU

...sense oblidar-ne el valor social

309.272€ EN AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL 6.581 socis EN PROGRAMES FORMATIUS 500.000€ EN AJUDES SOLIDÀRIES
​​

Innovació...

La SGAE crea un laboratori d'innovació orientat a resoldre els reptes del processament digital i del negoci utilitzant les tecnologies actuals i futures: big data, intel·ligència artificial, BlockChain i el tractament de senyals.

Els primers projectes sobre big data tenen com a objectiu l'aplicació de tecnologies de processament i anàlisi de dades.
La identificació de continguts es basa en tecnologies de reconeixement de senyals, ja sigui per identificar les emissions per ràdio o la música en locals a través de dispositius de captura o en dispositius especialitzats per a DJ.

Aquestes tecnologies permeten ampliar la cobertura i l'amplitud de les mostres, que reverteixen en una major precisió.