Invertir en la propera generació europea, invertint en la cultura 19/juny/2020
Un total de 94 organitzacions dels sectors cultural i creatiu d'Europa, entre les quals hi ha la GESAC i la SAA —de les quals n’és membre SGAE—, han escrit una carta als principals representants polítics de la Unió Europea (UE) i als estats membre per sol·licitar mesures fortes que facin costat al sector per pal·liar els efectes de la crisi

El conjunt de la indústria cultural, que dona suport a la proposta del Parlament Europeu de destinar 2.800 milions d'euros, demana garantir que tot el sector es pugui beneficiar adequadament dels diversos instruments del pla de recuperació i reclama impulsar un augment substancial del pressupost d'Europa Creativa

Mentre la Unió Europea ha començat a debatre una proposta de pla de recuperació, 94 organitzacions dels sectors cultural i creatiu de tota Europa han unit la seva veu per alertar als líders europeus: el nostre sector necessita mesures de suport fortes i sistèmiques per recuperar-se d'aquesta crisi.

És àmpliament conegut que el món cultural i creatiu ha estat un dels primers i més seriosament colpejats per la crisi. De conformitat amb les estimacions de la pròpia Comissió, les expectatives són que alguns segments del sector —el qual representa un valor afegit al PIB equivalent a 509 mil milions d'euros i més de 12 milions de llocs de treball a temps complet— perdin fins a un 80% del seu volum de negoci el segon trimestre del 2020.

Tenim un percentatge de treballadors per compte propi, autònoms, microempreses i treball juvenil per sobre de la mitjana, la qual cosa ens converteix en un sector particularment vulnerable en temps de crisi.

Tot i que l'economia europea s'està reactivant lentament, encara és lluny de l'habitual. Els agents culturals estan reprenent les seves activitats de manera gradual, però tots han de posar en marxa estrictes mesures de seguretat, la qual cosa significa que no podran operar a plena capacitat en un futur previsible i, per tant, s'enfronten a difícils decisions econòmiques. Tota la cadena de valor ha estat afectada, des dels creadors individuals i els treballadors creatius fins a les grans companyies productores i dels mitjans de comunicació.

No obstant això, el paquet per la recuperació anunciat per la Comissió el 27 de maig no reflecteix la realitat del sector cultural i creatiu, malgrat els encoratjadors missatges de la Comissió i de la postura enèrgica adoptada pel Parlament Europeu. La proposta que hi ha sobre la taula és molt per sota de les expectatives del nostre sector:

- Malgrat haver estat identificat com un dels 14 ecosistemes més fortament afectats, no existeix un instrument específic pel sector cultural, ni una clara indicació de si podem beneficiar-nos o no de diferents instruments i com. La secció en relació amb REACT-EU en el comunicat de la Comissió es refereix a la cultura, però no hi ha cap garantia que rebrem un suport apropiat.
- En relació amb Europa Creativa, l'únic programa de la Unió Europea específicament dedicat al sector cultural i creatiu, l'anunci de la Comissió resulta ser una oportunitat perduda i una veritable decepció. Igual que el pressupost dedicat a l'educació i la joventut, el pressupost destinat a la cultura és l'únic que es redueix en comparació amb la pròpia proposta de la Comissió el 2018, i està molt lluny de la postura del Parlament Europeu. Força irònic per un pla de recuperació denominat «Unió Europea: pròxima generació».

Perquè el suport de la Unió Europea aconsegueixi un nivell d'acord amb la contribució del nostre sector a l'economia d'Europa i al benestar dels seus ciutadans, fem una crida als Estats membres i al Parlament Europeu per a que:

- Pressionin en favor d'un increment substancial en el pressupost d'Europa Creativa. Donem suport, totalment, a la proposta del Parlament Europeu perquè s'aprovi un pressupost de 2.800 milions d'euros.
- Es garanteixi que tot el sector es pugui beneficiar apropiadament dels diversos instruments del pla de recuperació.

Invertim en la cultura per a demostrar a la Pròxima Generació (#NextGeneration) europea que realment ens preocupem pel seu futur!

Signants

1.  AEPO ARTIS – Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (Association of European Performers’ Organisations)
2.  AER – Asociación Europea de Radio (Association of European Radios)
3.  Animation Europe – Europa Animación
4.  BOZAR – Centro de Bellas Artes de Bruselas (Centre for Fine Arts Brussels)
5.  CALLIAS Foundation – Fundación CALLIAS
6.  CEDC – Coaliciones Europeas por la Diversidad Cultural (European Coalitions for Cultural Diversity)
7.  CEM – Centro Europeo de Música (Centre Européen de Musique)
8.  CEPI – Asociación Europea de Producción Audiovisual (European Audiovisual Production)
9.  CEPIC – Centro de la Industria Fotográfica (Centre of the Picture Industry)
10.CICAE – Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo (International Confederation of Arthouse Cinemas)
11.CIRCOSTRADA – Red Europea de Artes Circenses y Callejeras (European Network for Circus & Street Arts)
12.De Concert!
13.EAS - Asociación Europea para la Música en las Escuelas (European Association for Music in Schools)
14.ECSA – Alianza Europea de Compositores y Autores de Música (European Composer and Songwriter Alliance)
15.EDN – Red Europea de Casas de la Danza (European Dancehouse Network)
16.EFA – Asociación Europea de Festivales (European Festivals Association)
17.EFFORTS – Federación Europea de Lugares Fortificados (The European Federation of Fortified Sites)
18.EFJ – Federación Europea de Periodistas (The European Federation of Journalists)
19.EFNYO – Federación Europea de Orquestas Juveniles Nacionales (European Federation of National Youth Orchestras)
20.EFP – Promoción del Cine Europeo (European Film Promotion)
21.EGDF - Federación Europea de Desarrolladores de Juegos (European Games Developer Federation)
22.EHTTA - Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa (European Historic Thermal Towns Association)
23.EIBF – Federación Europea e Internacional de Libreros (European and International Booksellers Federation)
24.EJN – Red Europea de Jazz (Europe Jazz Network)
25.ELIA - Red Europea de Enseñanza Superior de las Artes, conectada a nivel mundial (Globally Connected European Network of Higher Arts Education)
26.EMC – Consejo Europeo de la Música (European Music Council)
27.EMCY – Unión Europea de Concursos para Jóvenes Músicos (European Union of Music Competitions for Youth)
28.EMEE – Intercambio de Exportadores de Música Europeos (European Music Exporters Exchange)
29.EMMA - Asociación Europea de Revistas (European Magazine Media Association)
30.EMMA – Alianza Europea de Directores Musicales (European Music Managers Alliance)
31.EMU – Unión Europea de Escuelas de Música (The European Music School Union)
32.ENCATC – Red Europea de Gestión y Política Cultural (European network on cultural management and cultural policy)
33.ENCC – Red Europea de Centros Culturales (European Network of Cultural Centres)
34.ENPA - Asociación Europea de Editores de Periódicos (European Newspaper Publishers Association)
35.EOFed – Federación Europea de Orquestas (European Orchestra Federation)
36.EPC – Consejo Europeo de Editores (European Publishers Council)
37.ERIH – Ruta Europea del Patrimonio Industrial (The European Route of Industrial Heritage)
38.ESNS - Eurosonic Noorderslag
39.ETC – Convención Teatral Europea (European Theatre Convention)
40.Eurocinema
41.Europa Distribution – Red Europea de Productores y Distribuidores de Cine Independiente (The European Network of Independent Film Publishers and Distributors)
42.Europa International – Red Europea de Agentes de Ventas Internacionales (The network of European sales agents)
43.Europavox - Proyecto de música y festivales online (music online media & festivals)
44.ECA - Asociación Coral Europea-Europa Cantat (European Choral Association – Europa Cantat)
45.EVA – Agrupación Europea de Artistas Visuales (European Visual Artists)
46.EWC – Consejo Europeo de Escritores (European Writers’ Council)
47.FEDEC – Federación Europea de Escuelas Profesionales de Circo (European Federation for Professional Circus Schools)
48.FERA – Federación Europea de Directores de Cine (Federation of European Film Directors)
49.FEP – Federación de Editores Europeos (Federation of European Publishers)
50.FIA – Federación Internacional de Actores (International Federation of Actors)
51.FIAD – Federación Internacional de Asociaciones de Distribuidores de Cine (The International Federation of Film Distributors’ Associations)
52.FIAPF – Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (International Federation of Film Producers Associations)
53.FIM – Federación Internacional de Músicos (International Federation of Musicians)
54.FSE – Federación de Guionistas de Europa (Federation of Screenwriters in Europe)
55.GESAC – Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (European Grouping of Societies of Authors and Composers), agrupación a la que pertenece SGAE.
56.GIGMIT - Plataforma para los profesionales de la música en vivo
57.IAMIC – Asociación Internacional de Centros de Información Musical (International Association of Music Information Centres)
58.IAML – Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de Documentación - miembro de EMC (International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres, member of EMC)
59.IAO – Organización Internacional de Artistas de la Música (International Artist Organisation of Music)
60.ICMP – Confederación Internacional de Editores de Música (The Global Voice of Music Publishing)
61.IETM – Red Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas (International Network for Contemporary Performing Arts)
62.IFJ – Federación Internacional de Periodistas (International Federation of Journalists)
63.IFPI – Federación Internacional de la Industria Fonográfica (International Federation of the Phonographic Industry)
64.IFRRO – Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (International Federation of Reproduction Rights Organisations)
65.IGCAT - Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism)
66.IMMF - Foro Internacional de Managers Musicales (International Music Managers Forum)
67.IMPALA – Asociación de Compañías de Música Independiente (The Independent Music Companies Association)
68.IMPF – Foro Internacional de Editores de Música Independiente (The Independent Music Publishers International Forum)
69.IMZ – Centro Internacional de Música (IMZ International Music + Media Centre)
70.In-Situ – Plataforma Europea para la Creación Artística en los Espacios Públicos (European Platform for Artistic Creation in Public Space)
71.INES – Red de Innovación de Showcases Europeos (Innovation Network of European Showcases)
72.ISCM – Sociedad Internacional para la Música Contemporánea (International Society for Contemporary Music)
73.ISFE - Federación de Software Interactivo de Europa (The Interactive Software Federation of Europe)
74.IVF – Federación Internacional de Vídeo (International Video Federation)
75.Live DMA – Red Europea de Salas de Conciertos en Vivo y Festivales (European network for live music venues & festivals)
76.Liveurope – Plataforma de música en vivo para nuevos talentos europeos (The live music platform for new European talent)
77.KEA - Asuntos Europeos (European Affairs)
78.MCA – Asociación Cultural Michael (Michael Culture Association)
79.NAMM – Asociación Nacional de Comerciantes de Música (National Association of Music Merchants)
80.NEMO – Red de Organizaciones de Museos Europeos (The Network of European Museum Organisations)
81.News Media Europe - Medios Informativos Europeos
82.On the Move -
83.Pearle – Federación Europea de Asociaciones de Empresas del Sector de la Música, las Artes Escénicas y las Artes en Vivo (Live Performance Europe)
84.REMA – Red Europea de Música Antigua (European Early Music Network)
85.Res Artis – Red Mundial de Residencias Artísticas (Worldwide Network of Arts Residencies)
86.SAA – Sociedad de Autores Audiovisuales (Society of Audiovisual Authors), agrupación de la que forma parte SGAE.
87.SEEHN - Red del Patrimonio Europeo del Sureste (South East European Heritage Network)
88.SHAPE – Sonido, Arte Heterogéneo y Actuación en Europa (Sound, Heterogeneous Art and Performance in Europe)
89.Sistema Europe – Asociación Europea El Sistema (The Sistema Europe Association)
90.Tenso Network Europe - Red Europea Tenso
91.UNI MEI – UNI Global Union - Medios de comunicación, Espectáculo y Artes (UNI global union – media, entertainment & arts)
92.UNIC – Unión Internacional de Cines (International Union of Cinemas)
93.We Are Europe - Somos Europa
94.Yourope – Asociación Europea de Festivales (The European Festival Association