Les Cases de la Música i la Fundació SGAE anuncien els guanyadors de l’Ajuda a la Composició 2020 01/jul/2020
Adele Malau, Marta Cascales, Galdric de la Torre, David Lebrato i Santi Careta, són els autors i compositors que han rebut l’ajut per dedicar-se a compondre obres noves

Les Cases de la Música i la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, es van unir per oferir cinc ajuts de 1000€ cada un a cinc autors/compositors d’obra musical per crear obra nova. Els guanyadors han estat Adele Madau de El Masnou, Marta Cascales de Barcelona, Galdric de la Torre de Girona, David Lebrato de L’Hospitalet de Llobregat, i Santi Careta d’Avinyó.

Les cinc propostes van ser seleccionades d’entre més de 200 rebudes. El jurat estava integrat per diferents agents musicals i culturals de cada ciutat amb Casa de la Música i pel mateix equip gestor de les Cases de la Música. Així, la Casa de la Música de Mataró va escollir a Adele Malau, la Casa de la Música de Terrassa a Marta Cascales, la Casa de la Música de Girona a Galdric de la Torre, la Casa de la Música de l’Hospitalet de Llobregat a David Lebrato i la Casa de la Música de Manresa a Santi Careta.

El jurats van tenir en compte l'interès, originalitat, qualitat i projecció de les propostes musicals presentades, i la proximitat territorial a cada ciutat amb seu de Cases de la Música, així com l'impacte d'aquesta ajuda en el desenvolupament i professionalització de la carrera de l'autor.

Un altre criteri de selecció va ser la valoració la trajectòria dels autors, les seves composicions anteriors i una explicació sobre el projecte de composició en el qual els autors treballaran a partir d’ara. L'objectiu de l’Ajuda a la Composició és oferir una ajuda econòmica a autors i compositors per tal que inverteixin més temps a compondre obra nova.

La Fundació SGAE i les Cases de la Música

L’any 2016, la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, i les Cases de la Música van signar un conveni per iniciar una col·laboració conjunta amb la voluntat de dotar d’eines d’assessorament i gestió musical els compositors, lletristes i músics, i també de reconèixer la tasca del col·lectiu autoral.

Així va néixer el cicle de tallers, sessions formatives, taules rodones i trobades autorals «Soc autor» per visibilitzar aquest col·lectiu, enriquir-lo en coneixements i incrementar-ne la participació, i fomentar així l’intercanvi d’experiències a través del treball cooperatiu en xarxa. Més endavant, l’any 2018, a «Soc autor» s’hi va sumar La Tornada i el cicle va ser itinerant per tota Catalunya, arribant a ciutats i poblacions sense seu de Cases de la Música, i comptant amb l’adhesió i la complicitat de diverses entitats i associacions musicals i culturals del territori.

El 2019, el conveni de col·laboració entre la Fundació SGAE i les Cases de la Música va incloure el suport de la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, en el projecte Incubadora de les Cases de la Música com a eina per assessorar i formar els músics en la seva carrera i trajectòria professional com a autors (lletristes o compositors). Dins de la Incubadora, hi ha l’Ajuda a la Composició.