Mesures adoptades per la SGAE, l’AIE i l’AGEDI després de la finalització de l'estat d'alarma 24/jul/2020

El proppassat 21 de juny va finalitzar la darrera pròrroga de l'estat d'alarma. Malgrat el greu impacte econòmic que ha suposat per al sector de la cultura, els artistes, autors i productors de fonogrames —, a través de les seves entitats de gestió, la Societat General d’Autors i Editors (SGAE); Artistes, Intèrprets o Executants Societat de Gestió (AIE) i l’Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI),— van adoptar una sèrie de mesures per pal·liar, en la mesura del possible i amb urgència, els efectes econòmics que va provocar el coronavirus en el sector dels establiments públics.

Així, en relació amb la mesura de postergar al darrer semestre de l'any la facturació del segon trimestre, les entitats de gestió conjuntament amb les associacions representatives de cada sector hem revisat l'impacte de la crisi, a fi d'acordar les mesures oportunes amb la tornada progressiva a la normalitat. Tenint en compte que l'obertura ha estat gradual durant els mesos de maig i juny, i amb l'objectiu de donar suport a la recuperació econòmica dels usuaris, s'ha acordat no emetre la facturació corresponent al segon trimestre a aquells sectors l’activitat dels quals es va paralitzar, i s’ha donat per resolt aquest període.

A partir del mes de juliol es reprendran els processos de facturació i els usuaris que necessitin exposar la seva situació particular, o bé en cas dubte, cal que contactin amb la seu de la SGAE de la seva zona geogràfica o amb l'Associació representativa del seu sector. Tanmateix, les entitats de gestió som conscients de l'esforç que suposa la tornada a la nova normalitat i hem decidit aplicar un 15% de descompte addicional a la facturació del tercer trimestre de 2020, de manera excepcional i aplicable únicament a aquest període, i als usuaris afectats pel tancament dels seus establiments durant l'estat d'alarma, els quals segueixen complint les seves obligacions contractuals.

Per últim, la SGAE, l’AIE i l’AGEDI desitgem manifestar que, tot i la difícil situació viscuda i els moments d'incertesa que vindran, confiem en una ràpida recuperació i el restabliment de la normalitat, i aprofitem aquest comunicat per enviar un missatge de condol i ànim a tots els ciutadans, especialment als qui han patit o estan patint les conseqüències més amargues de la pandèmia.