Comunicat del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya 28/jul/2020

El Consell de la SGAE a Catalunya, en representació dels autors i les autores d’aquest àmbit territorial, vol manifestar la seva preocupació per la situació precària que tots plegats patim.

L’estigmatització de la cultura no obeeix a dades objectives i està arrasant un sector que s’ha sabut adaptar a l’emergència sanitària de forma escrupolosa i creativa.

Segons l’Acadèmia Catalana de la Música, més d’un 95% dels espectacles culturals no es realitza i, a menys actes culturals, menys creativitat, menys activitat pels nostres autors, menys honoraris, menys drets d’autor i més precarietat.

El Consell Territorial de Catalunya vol remarcar que la cultura és un bé general de primera necessitat que cal defensar i protegir, i un sector estratègic clau pel desenvolupament de l’economia catalana. Així ho demostra el fet que és més del 4% del Producte Interior Brut (PIB) anual.

Músics, actors, tècnics de so, tècnics de llums, muntadors, acomodadors, serveis de neteja, de bar, serveis de backline, mànagers, promotors, maquilladors, fotògrafs, sales, teatres, festivals, productores de vídeo, estudis de so… Tots ells pateixen i tots ells formen un engranatge essencial per a la nostra economia. Un engranatge que requereix uns autors i unes autores responsables del fet generador essencial i origen de tot: la creació.

Cal protegir els autors i les autores perquè en les seves mans i en les seves ments hi ha la creació.

Per tot això, el Consell Territorial de la SGAE a Catalunya s’adhereix a les recents comunicacions de diferents estaments del sector cultural i demana, de forma urgent, l’adopció de les mesures següents:

- Elaboració d’un pla de rescat imminent per al sector cultural.

- Que estaments com el PROCICAT i el Govern facilitin i agilitzin els tràmits per donar els permisos d’activitat als actes culturals que compleixin els protocols sanitaris establerts.

- Que el Govern de Catalunya realitzi la pressió necessària a les administracions públiques, en especial als ajuntaments, perquè no deixin de programar. I, en tot cas, reprogramin tots els actes culturals que garanteixen les mesures sanitàries establertes i dediquin el pressupost adreçat a cultura a aquest objectiu.

El Consell Territorial de la SGAE a Catalunya està format per: Xavier Capellas (compositor), Eduard Iniesta (compositor), Max Sunyer (compositor), Natxo Tarrés (compositor), Lluís Arcarazo (guionista), Piti Español (guionista), Saki Guillem (compositor) i Àlex Eslava (editor).

#culturasegura #laculturaéssegura #culturanecessària