La SGAE sol·licita que es compensi als autors per la difusió de les seves creacions a través d'internet 29/gen/2021
És fonamental que es reconegui la gestió col·lectiva obligatòria i la irrenunciabilitat del dret d'autor en els continguts culturals i periodístics en l'àmbit digital

Les autores i els autors són peces fonamentals en l'exercici de la creació i  també són les més fràgils d'una cadena que, amb la irrupció de les noves tecnologies, corren un risc seriós de quedar soterrades sota els interessos de les grans empreses de l'era digital. Professionals de la cinematografia, la coreografia, la composició i la dramatúrgia, però també de l’escriptura i el periodisme, mereixen rebre una justa i irrenunciable remuneració pel seu treball, així com per la difusió i presència de les seves obres en els entorns digitals.

En aquesta línia de protecció i difusió de la cultura i dels seus màxims artífexs que la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) defensa des de la seva creació, l'entitat manifesta l’adhesió a la campanya que ha emprès l’Asociación de Medios de Información (AMI), amb el suport de la gran majoria d'associacions i col·lectius professionals vinculats al periodisme i la cultura. L’objectiu és que el ministre de Cultura i Esport d'Espanya, José Manuel Rodríguez Uribes, davant la imminent transposició de la Directiva de Drets d'Autor en el Mercat Únic Digital que s’ha de concretar abans del proper 7 de juny, reconegui la gestió col·lectiva obligatòria i la irrenunciabilitat del dret d'autor. Només d'aquesta manera es veuran salvaguardats els interessos de les nostres creadores i els nostres creadors davant de les grans plataformes tecnològiques que advoquen per trencar les regles del joc europees en el seu benefici.

Enfront de posicions purament mercantilistes i que conceben la creació com un mer producte de consum, la SGAE defensa que els autors i les autores de continguts culturals i periodístics siguin, convenient i equitativament, retribuïdes i compensades per la circulació i distribució del seu treball a través de les xarxes digitals.