Per la independència i pluralitat de la cultura europea 04/feb/2021

Manifest signat per totes les entitats de gestió col·lectiva

La Directiva de drets d'autor en el mercat únic digital (DAMUD) concedeix als editors de publicacions periòdiques, així com als autors de textos i imatges, els drets de reproducció i posada a la disposició del públic dels seus continguts. Per garantir l'exercici d'aquests drets és necessari que es protegeixi a tots i cadascun dels seus titulars de la pressió de les grans plataformes tecnològiques, per la qual cosa la seva trasposició a la legislació espanyola ha de mantenir la seva gestió col·lectiva obligatòria i irrenunciabilitat.

Els pagaments per l'explotació de continguts de premsa sense autorització expressa no els ha de fixar de manera arbitrària un algorisme el funcionament del qual està enterament controlat per Google i és opac per a les AAPP, l'opinió pública i els propis interessats. Les entitats de gestió estan obligades a informar detalladament a editors i autors sobre les quantitats ingressades, per la qual cosa gràcies a la gestió col·lectiva tots ells coneixen el detall de les llicències concedides, el seu import i les quantitats obtingudes, brindant informació pública i transparent sobre tarifes, recaptacions i repartiments.

La gestió col·lectiva és solidària, eficient, transparent, democràtica i europea. Enfront d'aquest model, Google i altres plataformes imposen acords confidencials opacs a qui es plega a les seves condicions. No cal permetre que l'opacitat dels contractes individuals afecti negativament el dret dels autors (periodistes, escriptors, fotògrafs…) a percebre part de la remuneració obtinguda per l'editor. La irrenunciabilitat d'aquests drets equilibrarà la balança i evitarà que els editors pateixin pressions de Google o altres gegants tecnològics, que exigeixen cessions de drets gratuïtes que privarien també als periodistes i altres autors de l'obtenció d'una remuneració adequada per l'explotació en línia dels seus continguts.

La cultura europea té avui uns enemics molt poderosos, que intenten deslegitimar i reinterpretar la Directiva DAMUD, aprovada a l'abril de 2019. Prova d'això és la pressió que Google i altres exerceixen per influir en la tramitació i contingut de la futura Digital Services Act, amb el declarat objectiu de desvirtuar també l'article 17 de la Directiva DAMUD, que regula l'ús de continguts protegits per prestadors de serveis per compartir continguts en línia.

Europa no pot acceptar que el marc jurídic establert per als serveis digitals en la Directiva DAMUD, la trasposició de la qual en molts països, entre ells l'Estat espanyol, ni tan sols s'ha iniciat, es vegi modificat per la Digital Services Act, especialment en relació amb una eventual reducció de responsabilitats i obligacions dels serveis digitals que, com a intermediaris, exploten continguts protegits per drets de propietat intel·lectual.

L'estratègia de Google per desestabilitzar la tramitació de les normatives comunitàries travessa totes les línies vermelles de la legítima pràctica del lobby corporatiu, perquè afebleix la sobirania de la Unió Eurpea torpedinant-ne el procés democràtic de presa de decisions polítiques amb una concepció exclusivament mercantilista d'Europa que cap institució de la Unió i cap Estat membre ha d'acceptar.

Consulta o descàrrega (PDF) el manifest complet

La gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual és democràtica, eficient, solidària, transparent i europea. La gestió col·lectiva té la missió de promoure aquests valors i divulgar els beneficis d'aquest model de gestió per als creadors, els usuaris de drets i la societat en el seu conjunt, en ser l'únic sistema que garanteix la defensa dels interessos de tots i cadascun dels titulars, independentment de la seva popularitat i èxit, i possibilita la concessió de llicències la posada en marxa i el desenvolupament de negocis basats en l'explotació de continguts.