La plataforma «Seguir creant en digital» reclama que l’adaptació de la Directiva europea reconegui els drets de propietat intel·lectual 23/març/2021

La plataforma «Seguir creant en digital» reclama al Govern que la propera transposició a la legislació espanyola de la Directiva europea sobre drets d’autor en el mercat únic digital reconegui clarament i específicament els drets de propietat intel·lectual i la seva gestió col·lectiva obligatòria i irrenunciable.

«Seguir creant en digital» subratlla la seva preocupació davant la possibilitat que la transposició no reflecteixi el dret legítim dels autors a una negociació col·lectiva amb transparència sobre les condicions d’explotació de les seves obres, sobre els usos als quals estan sotmeses i sobre la remuneració que els correspon i a la qual fa referència l’article 15 de la Directiva.

Davant d’aquesta situació, els sotasignats, representants de les més diverses associacions professionals i entitats de gestió de drets ―periodistes, escriptors, fotògrafs, guionistes, traductors, compositors, artistes intèrprets o executants i altres creadors que fan possible la cultura i el periodisme, fem la declaració següent:

- Demanem una negociació oberta amb el Govern per garantir la pervivència dels nostres drets, que són la base d’una cultura diversa i de qualitat, mitjançant:

• El manteniment de la propietat intel·lectual a la nostra legislació: un dret social i estratègic perquè els autors i les indústries culturals puguin seguir creant i contribuint al patrimoni comú d’una manera digna.

• La protecció del nostre talent creatiu davant les grans plataformes tecnològiques que exploten els nostres continguts culturals i obtenen grans beneficis sense que els nostres creadors siguin remunerats de manera adequada.

• L’opció imprescindible, en la transposició dels articles 15 i 17 de la Directiva europea, per la gestió col·lectiva obligatòria i irrenunciable com a mecanisme únic i més solvent per garantir la presència autoral que neguen les plataformes, els agregadors i els titulars de les xarxes socials més importants.

• La garantia que els creadors podran negociar amb les plataformes tecnològiques que exploten els nostres continguts per arribar a acords, en un marc de negociació solidari, equitatiu, no discriminatori i transparent que garanteixi que els creadors rebem una part adequada i justa dels ingressos que genera el model de negoci de l’explotació de continguts digitals, tal com dicta la Directiva.

Tot això quedarà reflectit, amb rigor, en un document proposta que pròximament es traslladarà al Govern i als grups parlamentaris, en el qual recollirem els continguts que autors, periodistes, fotògrafs, traductors, artistes intèrprets o executants i altres creadors creiem que, sense ambigüitats ni imprecisions, han de formar part de la normativa a la qual doni lloc la transposició al nostre cos legal de la Directiva europea abans esmentada.

Madrid, 23 de març de 2021

Associacions i entitats signants de la declaració:

- Asociación de Escritores de Castilla-la Mancha (AECLM).
- Agència Literària Carmen Balcells.
- Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE).
- Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM).
- Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC).
- Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).
- Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA).
- Asociación de Autores de Teatro (AAT).
- Asociación de Compositores de Música para Audiovisual (Musimagen).
- Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).
- Asociación de Escritores de Euskadi / Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE).
- Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).
- Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).
- Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE).
- Asociación Navarra de Escritores - Nafar Idazleen Elkartea (ANE-NIE).
- Asociación Aragonesa de Escritores (AAE).
- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).
- Autores de Música Asociados (AMA).
- Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
- Coalición Autoral.
- Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).
- Euskal Idazleen Elkartea/ Sociedad de Escritores Vascos (EIE).
- Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE).
- Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
- Federación de Músicos Asociados (FEMA).
- Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO).
- Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA).
- Junta de Autores de Música (JAM).
- Músicos, Compositores y Autores en los Medios (Musicaem).
- Plataforma en Defensa de la Cultura.
- Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA).
- Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
- Unión de Actores y Actrices.
- Unión de Músicos (UDM).
- Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).