La Fundació SGAE convoca SGAE Documental 2019
La recepció de treballs és fins al 20 de setembre

La Fundació SGAE, d’acord amb l’objectiu d'impulsar la promoció de gèneres audiovisuals d'especial interès com el del documental, convoca el programa SGAE Documental 2019, amb la finalitat d'exhibir obres en sala durant la temporada actual. El termini de presentació de treballs audiovisuals és vigent fins al divendres, 20 de setembre .

Aquesta convocatòria està oberta a la participació de totes les persones autores de documentals que siguin sòcies de la SGAE. Poden presentar-se documentals de temàtica lliure, amb durades no inferiors als 45 minuts i produïts a partir de gener de 2018, sense limitació en el nombre d'obres per participant. El director de l'obra seleccionada rebrà una compensació econòmica de 200 € netsper cada projecció que es faci de la seva obra.

Les obres han de presentar-se en castellà o amb subtítols en aquest idioma. Per a la projecció, s'admetran en suport 35 mm. o copia màster sobre DCP o Blu-Ray, i l’organització podrà determinar el format de projecció en sala en funció de la millor operativitat, a partir del suport del qual disposi l'autor.

La recepció de les obres es realitzarà per via postal a la seu de la Fundació SGAE (c/ Bàrbara de Bragança, núm. 7, 28004 Madrid), o al correu electrònic audiovisuales@fundacionsgae.org.

Els documentals seleccionats es projectaran a la Sala Berlanga (c/ Andrés Mellado, 53, de Madrid) entre l'1 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020, amb la possibilitat de reprogramar-se en d’altres sales dependents de SGAE o la Fundació SGAE de tot l’Estat espanyol.

Més informació i bases