I Programa de Mentoring per a Autores: Creació i Mercat Fundació SGAE 2019-2020
Sessions formatives en línia per orientar creadores majors de 35 anys, amb fills i amb dificultats per a la conciliació laboral, en el desenvolupament dels seus projectes

El termini d’inscripció finalitza el 18 de novembre de 2019

La Fundació SGAE convoca per primer cop el Programa de Mentoring per a Autores: Creació i Mercat Fundació SGAE 2019-2020, una activitat formativa a distància adreçada a autores sòcies de la SGAE majors de 35 anys i amb fills, residents a l’Estat espanyol, amb el propòsit d’ajudar-les en el desenvolupament dels seus projectes creatius. El termini de presentació de projectes finalitza el 18 de novembre de 2019.

El treball diari de la Fundació SGAE ha posat en relleu algunes mancances en el col·lectiu actoral que cal abordar. Amb aquest objectiu, neix aquest projecte de formació a distància dirigit a les dones que, a causa de càrregues familiars i problemes de conciliació, tenen dificultat per assistir a cursos presencials. Estudis recents demostren que el sector d’autores més afectat i amb una major dificultat per assistir a activitats formatives que els permetin desenvolupar la seva activitat professional i evolucionar, un cop han arribat a la fase de «consolidació professional», és el de les creadores, de qualsevol disciplina artística, de més de 35 anys i amb fills.

Així, la Fundació SGAE adreça aquest programa al col·lectiu d’autores de qualsevol de les disciplines següents:

- Creadores audiovisuals de sèries de televisió i llargmetratges: guionistes i/o directores
- Coreògrafes: de dansa contemporània i espanyola/flamenca
- Compositores: de música popular i de música clàssica actual
- Dramaturgues

La Fundació SGAE seleccionarà un màxim de sis projectes per cada disciplina artística, que ja han d’estar iniciats i en fase de desenvolupament. Durant quatre mesos (entre el 10 de desembre de 2019 i el 30 de març de 2020), les participants seleccionades rebran tutories individuals amb els seus mentors respectius per fixar els objectius i les metodologies de treball. El programa està dividit en dues parts: en la primera fase, un/a mentor/a treballarà amb les autores en la millora i el desenvolupament dels seus projectes creatius, i en la segona fase les orientarà sobre quina és la millor manera de moure aquests projectes dins el mercat i d’aconseguir fer-los realitat.

L’accés al programa és gratuït. La Fundació SGAE es farà càrrec, fins a un import màxim de 500 € per autora, de les despeses de viatge, allotjament i manutenció de les autores no residents a Madrid perquè puguin assistir a la reunió col·lectiva inicial i final del programa.

Bases i inscripció