Assemblea General Extraordinària de la SGAE
El 30 de gener, els socis amb dret a vot estan cridats a participar a l'Assemblea General Extraordinària de la SGAE que tindrà lloc a Madrid

Ordre del dia (PDF)
Calendari de les preassemblees (PDF)

El dijous, 30 de gener de 2020, els socis amb dret a vot estan cridats a participar a l'Assemblea General Extraordinària de la SGAE que tindrà lloc a Madrid. Prèviament, se celebraran les preassemblees territorials a Tenerife (dia 17), Toledo, Valladolid, Málaga i Santiago de Compostela (dia 20), Oviedo i Donostia (dia 21), Sevilla, Saragossa i Pamplona (dia 22), Barcelona (dia 23) i València i Palma (dia 24).

Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana (l'ONCE)
Paseo de la Habana, núm. 208. 28036 Madrid
30 de gener de 2020
15.30 hores, en primera convocatòria
16.30 hores, en segona convocatòria

La Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), en virtut de l'acord adoptat a la seva reunió del 2 de gener de 2020, presenta a la consideració de l'Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el proper 30 de gener, l'ordre del dia següent.

Ordre del dia (PDF)

Calendari de les preassemblees