La SGAE celebrarà eleccions el 22 d'octubre
La institució recupera la normalitat després de l'aprovació dels estatuts per part del Ministeri de Cultura i el compliment de tots els requisits exigits per la CISAC

Es convoquen eleccions a la Junta Directiva, els Consells Territorials i la nova Comissió de Supervisió, la qual cosa suposa la completa renovació dels òrgans de govern i representació de l’entitat

La Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha resolt convocar eleccions el proper 22 d'octubre de 2020. Aquesta decisió respon al desig de restablir la normalitat en la institució, després de la recent aprovació dels estatuts per part del Ministeri de Cultura. Comença, així, una nova etapa per al col·lectiu autoral.

Per primera vegada en la història de la SGAE, s'ampliarà el cens electoral a tots els seus membres. Aquesta mesura democratitza la Societat, ja que tots els socis i totes les sòcies tindran dret a vot per escollir els 39 integrants de la nova Junta Directiva.

Transparència

Així mateix, els socis i les sòcies hauran d’escollir els i les integrants de la Comissió de Supervisió, la qual ha estat creada en compliment dels objectius de transparència i regeneració marcats per l’adequació definitiva de l’entitat al nou marc legal espanyol i europeu, i adreçada al control dels òrgans de govern. L’integraran cinc autors o autores, socis i sòcies de la SGAE, i cinc membres externs a la Societat amb experiència reconeguda en l'exercici de les seves funcions en l'àmbit de la propietat intel·lectual.

Territori

El proper 22 d'octubre els socis també escolliran els i les integrants dels Consells Territorials de Catalunya, Andalusia, Canàries, la Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i el País Basc. Es van crear l'any 2012 i tenen com a objectiu reforçar la representativitat dels autors i les autores residents de la cada Comunitat Autònoma en àmbits com la promoció, la formació i l'assistència social. Com a novetat, es constituirà per primera vegada el Consell Territorial de Canàries.

Aquestes mesures aprovades per la Junta Directiva de la SGAE responen a la necessitat d'adaptar el funcionament de l'entitat a les normes i els estàndards internacionals de la gestió col·lectiva. Aquest darrer any, la Societat d’Autors ha treballat internament per millorar les seves pràctiques d'acord amb els requisits exigits per la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC). L'objectiu de la SGAE és tornar a ser membre de ple dret de la CISAC.

En aquesta nova etapa, el punt de partida de la SGAE ha estat accentuar la col·laboració amb les institucions culturals de les quals depèn: el Ministeri de Cultura, òrgan tutelar de l'entitat de gestió, i la CISAC. Un full de ruta marcat per la cooperació, el diàleg i el compliment escrupolós de tots els requisits per normalitzar la vida de l'entitat.