La Fundació SGAE convoca SGAE Documental 2020
El termini de presentación de documentals és fins al 31 de desembre de 2020

La Fundació SGAE, d’acord amb el seu objectiu d'impulsar la promoció de gèneres audiovisuals d'especial interès com el del documental, convoca, per segon any consecutiu, el programa SGAE Documental 2020, amb la finalitat d'exhibir obres en sala durant la temporada actual. El termini de presentació de treballs audiovisuals és vigent fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta convocatòria està oberta a la participació de totes les persones autores de documentals que siguin sòcies de la SGAE. Poden presentar-se documentals de temàtica lliure, amb durades no inferiors als 45 minuts i produïts a partir del gener de 2019, sense limitació en el nombre d'obres per participant. El director de l'obra seleccionada rebrà una compensació econòmica de 200 € nets per cada projecció en concepte de drets d’exhibició.

Les obres que no estiguin filmades en castellà s’hauran de presentar amb subtítols en aquest idioma. Per a la projecció, s'admetran en suport 35 mm. o en copia màster sobre DCP o Blu-Ray. L’organització podrà determinar el format de projecció en sala en funció de la millor operativitat a partir del suport de què disposi l'autor.

La recepció de les obres es realitzarà telemàticament al correu electrònic audiovisuales@fundacionsgae.org amb l’assumpte «SGAE Documental 2020». Una vegada finalitzat el termini de presentació, la Fundació SGAE designarà un comitè integrat per professionals de prestigi que reconegut que valorarà les obres presentades i escollirà els documentals.

Els documentals seleccionats es projectaran a la Sala Berlanga (c/ Andrés Mellado, 53, de Madrid) durant el primer semestre de 2020, amb la possibilitat de ser reprogramats a altres sales de l’Estat espanyol que depenguin de la SGAE o la Fundació SGAE. 

Bases en català
Bases en castellà
Més informació