Incentius a la creació musical: edició

El Programa general d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE contribueix a difondre el repertori orquestral i de cambra dels compositors contemporanis mitjançant un sistema d'ajuts a l'estrena d'obres, a les noves edicions musicals i a l'encàrrec d'obres orquestrals.

La Fundació SGAE renova, un any més, aquest programa per a totes les estrenes d'obres i l'edició de partitures (d'obres orquestrals, de cambra i altres formats de concert) que hagin tingut lloc al llarg de tot l'any 2020.

Així mateix, es renova l'acord amb l'Associació Espanyola d'Orquestres Simfòniques (AEOS) per a la concessió d'incentius per a obres per encàrrec, amb l'objectiu d'estimular i donar suport a la creativitat dels autors associats a la SGAE. Aquesta iniciativa constitueix una acció paral·lela als encàrrecs que fan les orquestres estatals amb el propòsit d'incrementar el repertori simfònic contemporani del país.

Des de la seva creació l'any 2006, el Programa d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE i AEOS ha propiciat la creació de més de 125 obres per encàrrec, que s'han incorporat als repertoris de les orquestres del país. Recentment la JONDE ha interpretat les obres de Raquel García – Tomás i David Moliner.

Incentius a la creació musical: edició

Podran optar a incentius a l’edició les primeres publicacions d’obres de música per a orquestra simfònica, agrupacions de cambra, instruments solistes, veu o agrupacions corals (amb o sense acompanyament), dramaticomusicals (òperes, sarsueles i ballets) i per a banda simfònica de música clàssica (en queden excloses les obres de caràcter folklòric i popular) originals d’autors membres estatutaris de la SGAE i l’edició de les quals hagi tingut lloc al llarg de l’any 2020.

Aquest programa d’ajuts s’adreça exclusivament a editors de música membres de la SGAE. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del formulari corresponent d’inscripció i l’edició gràfica de l’obra de les partitures, i s’hauran d’enviar o lliurar a qualsevol seu de la Fundació SGAE. El termini d’enviament de la documentació romandrà obert fins al 31 de març de 2021.

L’incentiu a l’edició per a cadascuna de les obres de gran format serà de 1.200 €, de 400 € per a les obres de format regular de 4 a 15 parts, de 200 € per a les obres de format regular d’1 a 3 parts, i de 700 € per a les obres de música clàssica per a banda simfònica.

Bases completes