Incentius a la creació musical: estrenes

El Programa general d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE contribueix a difondre el repertori orquestral i de cambra dels compositors contemporanis mitjançant un sistema d'ajuts a l'estrena d'obres, a les noves edicions musicals i a l'encàrrec d'obres orquestrals.

La Fundació SGAE renova, un any més, aquest programa per a totes les estrenes d'obres i l'edició de partitures (d'obres orquestrals, de cambra i altres formats de concert) que hagin tingut lloc al llarg de tot l'any 2020.

Així mateix, es renova l'acord amb l'Associació Espanyola d'Orquestres Simfòniques (AEOS) per a la concessió d'incentius per a obres per encàrrec, amb l'objectiu d'estimular i donar suport a la creativitat dels autors associats a la SGAE. Aquesta iniciativa constitueix una acció paral·lela als encàrrecs que fan les orquestres estatals amb el propòsit d'incrementar el repertori simfònic contemporani del país.

Des de la seva creació l'any 2006, el Programa d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE i AEOS ha propiciat la creació de més de 125 obres per encàrrec, que s'han incorporat als repertoris de les orquestres del país. Recentment la JONDE ha interpretat les obres de Raquel García – Tomás i David Moliner.

Incentius a la creació musical: estrenes

Adreçat a obres per a orquestra simfònica, agrupacions de cambra, instruments solistes, veu o agrupacions corals (amb o sense acompanyament), dramaticomusicals (òperes, sarsueles i ballets), electroacústiques i per a banda simfònica de música clàssica (en queden excloses les obres de caràcter folklòric i popular) les obres han de ser originals i superar els cinc minuts de durada.

Els incentius a la creació es concediran als autors únicament per l’estrena absoluta de les obres. S’entén per estrena absoluta la primera execució pública i en directe de l’obra. No es considerarà estrena ni l’enregistrament fonogràfic ni la radiodifusió.

A fi de preservar l’anonimat, els sol·licitants han de presentar partitures i materials en què no figuri el nom de l’autor en cap de les pàgines. El formulari de sol·licitud s’ha d’enviar exclusivament per via telemàtica i digital, a una de les adreces electròniques següents: smoralg@fundacionsgae.org o pvaldivieso@sgae.es.

A l’únic efecte de concessió d’aquests incentius, les obres es classificaran en: obres de gran format (a les quals es concediran 1.200 €), obres de format regular (400 €) i obres de banda simfònica (700 €).

El període de recepció de sol·licituds estarà obert fins al 26 de març de 2021.

Bases completes