Incentius a la creació musical: obres per encàrrec

El Programa general d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE contribueix a difondre el repertori orquestral i de cambra dels compositors contemporanis mitjançant un sistema d'ajuts a l'estrena d'obres, a les noves edicions musicals i a l'encàrrec d'obres orquestrals.

La Fundació SGAE renova, un any més, aquest programa per a totes les estrenes d'obres i l'edició de partitures (d'obres orquestrals, de cambra i altres formats de concert) que hagin tingut lloc al llarg de tot l'any 2020.

Així mateix, es renova l'acord amb l'Associació Espanyola d'Orquestres Simfòniques (AEOS) per a la concessió d'incentius per a obres per encàrrec, amb l'objectiu d'estimular i donar suport a la creativitat dels autors associats a la SGAE. Aquesta iniciativa constitueix una acció paral·lela als encàrrecs que fan les orquestres estatals amb el propòsit d'incrementar el repertori simfònic contemporani del país.

Des de la seva creació l'any 2006, el Programa d'incentius a la creació musical de la Fundació SGAE i AEOS ha propiciat la creació de més de 125 obres per encàrrec, que s'han incorporat als repertoris de les orquestres del país. Recentment la JONDE ha interpretat les obres de Raquel García – Tomás i David Moliner.

Incentius a la creació musical: obres per encàrrec

La Fundació SGAE, en col·laboració amb l’AEOS, propiciarà anualment la creació de fins a 6 obres simfòniques per encàrrec. Serà responsabilitat de l’AEOS reunir les propostes formulades per les seves orquestres membres a fi de fer-les arribar a la Fundació SGAE en conjunt abans del 12 de febrer de 2021. Cada autor candidat a un encàrrec d’obra haurà de ser soci de la SGAE i ser proposat per una de les orquestres integrants. Cada orquestra podrà presentar un màxim de 2 propostes en aquesta convocatòria. Aquest programa compta amb la participació de més de 30 orquestres associades de tot el territori espanyol. Pots consultar-les a les bases.

Els compositors tindran fins al 15 de desembre de 2021 per lliurar l’obra acabada a la Fundació SGAE. L’obra ha de ser inèdita, no ha d’haver estat mai presentada ni en públic ni en privat, i ha de tenir una durada mínim a de 12 minuts. La dotació econòmica per a cadascun dels incentius a la creació d’obres simfòniques per encàrrec serà de 6.000 €.

Bases completes