La SGAE celebra la readmissió a la Confederació Internacional d'Autors i Compositors
Després de gairebé dos anys de suspensió temporal, l'entitat de gestió estatal torna a ser membre de ple dret de l’organització mundial

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha estat readmesa com a membre de ple dret a la Confederació Internacional d'Autors i Compositors (CISAC) per haver dut a terme les reformes sol·licitades. Ho ha acordat avui, 10 de març, la Junta Directiva de la CISAC  per unanimitat.

D'aquesta manera, la Societat finalitza el procés de renovació institucional i completa l’adaptació als ordenaments jurídics espanyol i europeu. L'ampliació del vot per a tots els socis, la creació de la Comissió de Supervisió i el trasllat del poder executiu a la Direcció tècnica, són algunes de les fites que ha dut a terme la SGAE en aquesta etapa.

“En aquest període d'actualització institucional, la CISAC ens ha mostrat la plena col·laboració per adaptar-nos a les normes i estàndards internacionals de la gestió col·lectiva. És fonamental que a les entitats de gestió se'ns exigeixin una sèrie de mesures l'objectiu de les quals sigui el bon govern, l'eficàcia i les bones pràctiques”, ha destacat Antonio Onetti, president de la SGAE.

“Això ha estat possible gràcies a la unió del col·lectiu autoral, la suma de voluntats i la participació dels nostres socis, a més de l'esforç dut a terme per l'equip tècnic per posar al dia aquesta institució. Ells han estat els qui han fet possible el canvi. Amb la tornada a la CISAC i l'aprovació dels estatuts pel Ministeri de Cultura, òrgans que ens tutelen, hem posat els fonaments per comptar amb una entitat més democràtica i plural. Ara hem de continuar treballant tots junts per aconseguir una SGAE més eficient”, ha conclòs Onetti.

Al maig de 2019, l'organització mundial de societats d'autors va acordar l'exclusió temporal de la SGAE fins que aquesta realitzés un seguit de reformes que la CISAC considerava imprescindibles per garantir el correcte funcionament del sistema de gestió col·lectiva.

La Confederació, que representa a 230 entitats de 121 països, desenvolupa, monitora i exigeix el compliment de les normes adoptades voluntàriament per la comunitat de societats, com a millors pràctiques vinculants.

Entre els requisits que la CISAC demandava a la SGAE hi havia l'aprovació dels estatuts de l'entitat -en compliment amb la Llei de propietat intel·lectual i la legislació europea-, la convocatòria d'eleccions per renovar tots els òrgans de govern, i un seguit de mesures relacionades amb més eficàcia en la traçabilitat, distribució i repartiment dels drets, entre d’altres. Tot això s’ha anat realitzant des del mes d'abril de 2020 i va culminar, el passat 30 de novembre, amb l'aval dels socis i les sòcies a l'Assemblea Extraordinària.