¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què puc fer en un centre de dia de gent gran?


Els centres de dia són equipaments diürns d'atenció sociosanitària on la gent gran amb algun grau de deteriorament físic o cognitiu (Alzheimer), o amb discapacitat sensorial o de mobilitat, rep atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora.

Els centres de dia són equipaments diürns d'atenció sociosanitària on la gent gran amb algun grau de deteriorament físic o cognitiu (Alzheimer), o amb discapacitat sensorial o de mobilitat, rep atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora.​