¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Per a què serveix o quan s’ha de tutelar una persona gran?


Són causa d’incapacitació les malalties o les deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixen la persona governar-se sola. És en aquests casos quan se sol·licita el nomenament d’un tutor legal, que és la persona nomenada pel jutjat competent, el qual facilita i encomana la responsabilitat d’adoptar determinades decisions que correspondria prendre a la persona tutelada en el cas que no ho estigués.​