¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què és un pis tutelat per a gent gran?


Els pisos tutelats ofereixen una alternativa d’habitatge a la gent gran en situació de total autonomia personal que no disposa d’habitatge o que en té un que no reuneix les condicions adequades d’habitabilitat. Són equipaments socials d’allotjament, amb alguns serveis comuns, per a gent gran amb autonomia personal i problemes greus d’habitatge. A més, s’hi ofereixen les prestacions de teleassistència, supervisió i suport personal i social.​