PLANS DE PENSIONS
Mutualitat de Previsió Social d’Autors i Editors

Des del 1914, la Mutualitat d'Autors i Editors (MAE) ofereix als membre de la SGAE, als seus familiars directes i als treballadors de la SGAE i Fundació SGAE, sistemes d'estalvi mitjançant assegurances que garanteixen un valor sempre creixent de les seves operacions, així com una excel·lent rendibilitat. La condició de la SGAE, com a soci protector, ens permet un increment molt significatiu de la rendibilitat, en obtenir un menor cost del servei i una còmoda gestió, atès que les aportacions provenen o bé des de cada repartiment de drets de la SGAE, i el Mutualista estableix el percentatge desitjat, o bé de la manera que el Mutualista decideixi, o bé adaptant-nos a sistemes d'aportacions fixes o variables en import i periodicitat.

Pla de Previsió Futurautor

El Pla de Previsió Futurautor constitueix un sistema d'estalvi amb la finalitat de constituir un capital a llarg termini, amb una rendibilitat garantida i amb cobertures addicionals en cas de defunció i invalidesa.

Aquest Pla us permet combinar aportacions sistemàtiques i extraordinàries, i es podrà disposar de les aportacions capitalitzades sense costos ni penalitzacions de cap tipus en qualsevol moment.

Sempre amb la supervisió de la Direcció General d'Assegurances.

Assegurat d’Autors i Editors

La Mutualitat garanteix una rendibilitat i una participació en els beneficis que s'obtenen per les inversions financeres que, juntament amb una fiscalitat profitosa, suposen un òptim vehicle per als vostres estalvis.

Garantim sempre la conservació dels capitals acumulats i una rendibilitat de mercat sense assumir les situacions que generen pèrdues dels vostres estalvis.

ELS NOSTRES PLANS
Pla de Previsió Futurautor
 • Qui pot pertànyer al Pla Futurautor?

  Només els autors o editors membres de la SGAE o el cònjuge i fills del Mutualista, així com els treballadors de la SGAE I FUNDACIÓ SGAE, amb el simple tràmit de formalitzar el formulari d’adhesió que es pot descarregar d’aquesta pàgina.

  ​​

 • Com puc realitzar les aportacions al Pla Futurautor?

  D’una manera molt flexible, indiqueu en el formular el percentatge del dret d’autor a la SGAE que vulgueu aplicar com a aportació al Pla o establiu el vostre propi pla d’aportacions, sense obligacions i amb total flexibilitat.​​

  ​​

 • Existeix una rendibilitat assegurada?

  Sí, actualment el tipus d’interès que apliquem és d’un 1’5% anual, i els tipus aplicats ens els últims tres anys han estat:
  2015: 2,25%
  2014: 2,98%
  2013: 2,98% ​

  ​​

 • Quines despeses o comissions suporta?

  Les despeses per l’administració dels vostres diners s’han reduït en participar-hi la SGAE com a soci protector, per això només els autors i editors poden ser els nostres assegurats, i en cas de voler retirar tot o part de l’estalviat no hi ha despeses ni comissions. ​

ELS NOSTRES PLANS
Pla de Previsió Assegurat d’Autors i Editors
 • ¿Qui pot pertànyer al Pla de Previsió Assegurat?

  ​Només els autors o editors membres de la SGAE o el cònjuge i fills del Mutualista, així com els treballadors de la SGAE I FUNDACIÓ SGAE, amb el simple tràmit de formalitzar el formulari d’adhesió que es pot descarregar d’aquesta pàgina.

 • Com puc realitzar les aportacions al Pla Futurautor?

  D’una manera molt flexible, indiqueu en el formulari el percentatge del dret d’autor a la SGAE que vulgueu aplicar com a aportació al Pla o establiu el vostre propi pla d’aportacions, sense obligacions i amb total flexibilitat.

 • Puc traslladar el meu actual Pla de Pensions al Pla de Previsió Assegurat d’Autors i Editors?

  ​Si. Podeu sol·licitar el traspàs a aquest Pla dels drets consolidats que disposeu en Plans de Pensions o Plans de Previsió Assegurat d’altres entitats, simplement formalitzant el següent formulari i la Mutualitat mobilitzarà els vostres drets consolidats sense cap cost.​

 • Existeix una rendibilitat assegurada?

  Sí, actualment el tipus d’interès que apliquem és d’un 1’5% anual, i els tipus aplicats ens els últims tres any han estat:
  2015: 2,25%
  2014: 2,98%
  2013: 2,98%

ELS NOSTRES PLANS
Els avantatges dels plans
Pla de Previsió Futurautor Pla de Previsió Assegurat d’Autors i Editors
Característiques

Pla sistemàtic d’estalvi

​​

Pla de Previsió Assegurat

Fiscalitat d’aportacions

Aportacions no deduïbles de la base de l’IRPF

Aportacions deduïbles en la base imposable de l’IRPF amb la mateixa fiscalitat que els plans de pensions

Compatibilitat

​Compatible amb qualsevol altre sistema d’estalvi

Sistema compatible amb qualsevol altre Pla de pensions, amb els límits legals d’aportacions. Permet rebre/emetre traspassos de/a altres Fons de Pensions o Plans de Previsió Assegurats

Rendibilitat

Assegurat 1’5% . Addicionalment, els Mutualistes perceben els beneficis financers del Pla

Assegurat 1’5%. Addicionalment, els Mutualistes perceben els beneficis financers del Pla

Liquiditat

Es poden rescatar totalment o parcialment en qualsevol moment sense penalització a partir del primer any

Rescatables en els supòsits establerts en la normativa: A la Jubilació, defunció o Invalidesa. També en casos d’atur de llarga durada, malaltia greu o desnonament

​​

Despeses o comissions de les prestacions i rescats

Rescats i prestacions sense despeses ni penalitzacions

​​

Traspassos i Prestacions, sense despeses ni comissions

Prestacions i la seva fiscalitat

Liquiditat en qualsevol moment, total o parcial. Tributen només els rendiments financers en concepte de rendiments de capital mobiliari

​​

Prestacions totals o parcials. Tributen íntegrament com a rendiment del treball