Televisió
Tria la teva llicència Necessito tenir una llicència per posar en funcionament una emissora de televisió?

​​​Perquè una televisió sigui possible, necessites continguts que incloguin obres musicals i audiovisuals, per la qual cosa hauràs de disposar del permís dels seus titulars. Amb aquesta llicència que et proporciona la SGAE podràs fer servir el repertori musical i audiovisual administrat per la SGAE.

Tarifa exemple

​TARIFA……………………5,1961%* s/ingressos d'explotació

Mínims per a emissores de TV…….144,00  €/mes

* Tarifa per disponibilitat mitjanada​

Per qüestions d'espai, les dades que es mostren en aquest quadre són un extracte o un resum de l'epígraf tarifari corresponent. Per conèixer la seva tarifa completa i tots els detalls sobre la seva aplicació, consulti els enllaços següents:

Tarifa d'emissores de televisió

Memòria econòmica de la tarifa per a operadors de televisió

Què inclou aquesta llicència?

  • Repertori musical (operadors)

    ​Pots reproduir música i fer les teves gravacions per emetre-les.​

  • Repertori audiovisual

    ​Pots emitir obres audiovisuals i fer les teves gravacions per emetre-les.​

Deduccions i bonificacions​

COMPROMISOS DE LA SGAE AMB LA CNMC DERIVATS DE LA FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. S/0466/13

Aplicar la reducció extraordinària i transitòria del 15% sobre els ingressos d'explotació procedents del mercat d'abonats i/o de publicitat a tots els operadors de televisió que justifiquin haver patit una caiguda dels seus ingressos comercials. L'esmentada reducció extraordinària tindrà una durada màxima de quatre anys consecutius sempre que, amb anterioritat al venciment d'aquest termini, no es produeixi una evolució favorable del mercat d'abonats i/o de publicitat en televisió que signifiqui un creixement durant, almenys, dos anys consecutius. En aquest cas, la reducció del 15% es disminuirà en el mateix percentatge de creixement que hagi experimentat el mercat d'abonats i/o publicitari en televisió en el període biennal esmentat.

Compromisos de la SGAE amb la CNMC
Model tipo presentat a la CNMC y anexes

Vols obtenir la teva llicència?

Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte


    Vols obtenir la teva llicència?

    Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte