Discos, vídeos i sincronitzacions
Tria la teva llicència Necessito una llicència per treure un vídeo (DVD, Blu-ray)?
Per distribuir un vídeo, ja sigui de forma gratuïta o amb preu de venda, es necessita una llicència SGAE pels drets de reproducció i distribució. 
 
Quin tràmit he de seguir per treure un vídeo (DVD, Blu-ray)?
Només cal emplenar un contracte autorització, que varia depenent de les característiques de la teva producció, al qual apliquem les tarifes generals de la SGAE per drets de reproducció i distribució en suport videogràfic.
Tarifa exemple

Tarifa SGAE a aplicar per la comercialització de vídeos (DVD, Blu-ray).
 Pots triar una d'aquestes dues opcions: preu de venda al públic o preu de venda al detallista (depenent del teu cas). En les dues opcions la tarifa SGAE s'aplica al preu que ens indiquis descomptant-hi l'IVA.
Si optes per "preu de venda al públic", les tarifes són les següents

• Part musical: 3,04% del PVP
• Part literària (guió, argument): 3,04% del PVP
• Direcció: 1,92% del PVP

Si optes per "preu de venda al detallista" les tarifes són les següents:

• Part musical: 4,18% del PVD
• Part literària (guió, argument): 4,18% del PVD
• Direcció: 2,64% del PVD

  En les nostres tarifes hi ha el que denominem "cànon mínim" (l'import mínim a abonar por còpia fabricada), que serà aplicat sempre que la tarifa resultant d'aplicar els percentatges indicats hi sigui inferior
Cànon mínim:
• Part musical: 0,2670 € per unitat​
• Part literària: 0,2670 € per unitat
• Direcció: 0,1686 € per unitat

En la part musical apliquem "prorrata temporis". Què vol dir?
Exemple: el teu vídeo dura una hora, però només hi inclous mitja hora de música; en aquest cas, la tarifa es redueix al 50%, tant la tarifa com el cànon mínim.

Per qüestions d'espai, les dades que es mostren en aquest quadre són un extracte o resum de l'epígraf tarifari corresponent. Per conèixer-ne la tarifa completa i tots els detalls de com s'aplica, accedeix-hi en aquest enllaç

Què inclou aquesta llicència?

 • Vídeo (DVD, Blu-ray) per a la venda al públic per a ús privat: pel·lícules, documentals, obres adaptades per a TV

  Quan vulguis distribuir un vídeo d’aquestes característiques (pel·lícula, documental i obra adaptada per a TV), el procediment de sol·licitud de la llicència és el següent:


  • Emplenar el contracte autorització
  • SGAE identifica el repertori que has utilitzat (direcció, guió i música)
  • SGAE emet llicència (factura) aplicant les tarifes generals per a aquest tipus de producció
  • Tan bon punt es pagui la factura SGAE el vídeo es podrà distribuir

Pots consultar la teva llicència en aquest PDF

Deduccions i bonificacions​

En els vídeos destinats a la venda, en la primera comercialització que realitzis estaran exemptes de pagament el 6% de les unitats fabricades fins a un màxim de 200.

En les tarifes les deduccions són les següents:

• 7,5% en el cas d'aplicar-hi el preu de venda al públic

• 10% en el cas d'aplicar-hi el preu de venda al detallista

Vols obtenir la teva llicència?

Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte


Preguntes més freqüents (FAQ)

Vols obtenir la teva llicència?

Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte