Còpia privada
Tria la teva llicència CÒPIA PRIVADA

Regulació de la còpia privada a Espanya

El Govern va aprovar el Reial Decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, que regula la còpia privada, i substitueix el model amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal, per un model basat en el pagament d'un import a satisfer pels fabricants i distribuïdors d'equips, aparells i suports de reproducció en línia amb allò legislat en la pràctica totalitat de països de la Unió Europea.

Deutors de la compensació

Els fabricants a Espanya, mentre que actuïn com a distribuïdors comercials, així com els importadors dels equips, aparells i suports de reproducció per a la seva distribució en territori espanyol.

Igualment, hauran d'abonar la compensació respecte als equips, aparells i suports de reproducció adquirits pels distribuïdors, majoristes i minoristes a qui els seus proveïdors no els hagin repercutit i desglossat en factura la compensació equitativa per còpia privada.

Beneficiaris de la compensació

Autors, artistes, intèrprets i executants i productors fonogràfics en la modalitat d'ÀUDIO. Autors, artistes, intèrprets i executants, i productors audiovisuals en la modalitat de VÍDEO. Autors i editors en la modalitat de LLIBRE.

Segons estableix el Reial Decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, en la seva Disposició addicional única: "Constitució de la persona jurídica prevista a l'article 25.10 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual".

Les vuit entitats de gestió espanyoles han constituït per a la gestió centralitzada de la compensació equitativa per còpia privada la ventanillaunica.digital amb la qual hauran de contactar els deutors de la còpia privada per a l'enviament de les liquidacions trimestrals, així com per a qualsevol dubte o aclariment que necessitin en relació amb la compensació equitativa per còpia privada.

    Vols obtenir la teva llicència?

    Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte


      Vols obtenir la teva llicència?

      Sol·licita-la aquí i un representant de la SGAE es posarà en contacte amb tu per formalitzar el contracte